Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En knuff i rätt riktning - om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor

Uppsatsens syfte är att undersöka begreppet nudging och hur det kan användas för att påverka människors transportvanor. Uppsatsen är skriven av Sara Linder.

Sammanfattning

För att komma tillrätta med de allt tydligare problem som bilen orsakar i våra städer och skapa nya transportvanor räcker det inte att enbart förändra den fysiska miljön. Människors beteende måste också förändras. På senare tid har trafikplanerare börjar arbeta allt mer med beteendepåverkan. Ett potentiellt användbart verktyg för att påverka människors transportvanor är nudging, där en central idé är att man påverkar beteende på ett mer omedvetet plan. För att räknas som nudging får ekonomiska incitament eller förbud inte användas. De verktyg som klassas som nudgingverktyg är istället inramning och förenkling av information, förändringar i den fysiska miljön, förändring i standardalternativ och bruk av sociala normer.

Uppsatsens syfte är att undersöka begreppet nudging och hur det kan användas för att påverka människors transportvanor. Inom miljöpsykologi finns det flera teorier om hur människors beteende kan påverkas. Bland annat genom att påverka värderingar, normer och vanor. Nudging kan ses vara baserat på samma teorier om människans beteende.

Uppsatsen studerar hur tre kommuner arbetar med beteendepåverkan för mer hållbara personresor, samt om det finns potential att tillämpa nudging strategier. I studien gjordes intervjuer i tre kommuner för att se hur de arbetar med beteendepåverkan samt hur de ser på nudging som strategi. Endast en av kommunerna var tidigare bekant med begreppet, men alla intervjuade var positivt inställda till nudging. Studien visade att kommunerna redan genomfört åtgärder som skulle kunna klassas som nudging och att de var positivt inställda till att arbeta med beteendepåverkan. Dock är det viktigt att ta hänsyn till kommunernas specifika förutsättningar för att kunna arbeta med resebeteende på ett framgångsrikt sätt. Nudging skulle dock kunna utgöra en mer konkret verktygslåda för kommuner som vill skapa beteendeförändring. Forskning visar att nudging fungerar bäst som en förstärkning av andra åtgärder, men det krävs fortsatt mer forskning för att undersöka hur effektfullt nudging faktiskt är för att påverka transportbeteende.

En knuff i rätt riktning - om beteendepåverkan och nudging för mer hållbara personresor (pdf-fil, 1,7 MB, öppnas i nytt fönster)