Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mångfald - Från ord till handling

En kvalitativ studie om HRs strategiska arbete med mångfald. Av: Anna Laforet och Anna Larsson, Högskolan Dalarna.

Sammanfattning

Denna studie grundar sig i ett uppdrag från Trafikverket med avsikten att undersöka hur en mångfaldsstrategi kan få ökad effekt i organisationen. Utgångspunkten för denna studie är att det tycks krävas mer forskning kring hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor och integrera dem i organisationens alla delar. Syftet med denna studie är således att identifiera hur HR strategiskt kan arbeta med mångfaldsfrågor. Vidare är syftet att visa hur ett strategiska mångfaldsarbete kan bli mer effektivt.

Teorier som belyser begreppet mångfald, effekterna av mångfald, strategi, Human Resource Management och Strategic Human Resource management kan ses ligga till grund för ett framgångsrikt HRM-arbete med mångfald. Ledarskap, kommunikation, kunskap och att se till organisationskulturen belyser teorin som viktiga komponenter för att ett strategiskt arbete ska bli mer effektivt och ge effekt i organisationen.

Studien bygger på en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har genomförts utifrån tre individuella intervjuer och två fokusgrupper. De individuella intervjuernas syfte var att belysa organisationens nutida arbete med mångfald, framtida perspektiv för hur ett strategiskt mångfaldsarbete kan utformas och en målbild för vad arbetet ska resultera i. Den ena fokusgruppen bestod av medarbetare från HR från olika regionkontor i landet och hade som syfte att klargöra hur HR strategiskt kan arbeta med mångfald. Den andra fokusgruppen bestod av chefer från olika regionkontor i landet och hade som syfte att belysa chefers roll och vad de eftersöker i ett strategiskt mångfaldsarbete.

Resultatet från intervjuerna har analyserats utifrån den teoretiska referensramen och i denna studie har vi kommit fram till och identifierat flera betydelsefulla faktorer som för HR är viktiga i utformandet av en mångfaldsstrategi. Det är viktigt att definiera begreppet mångfald, klargöra ansvarsfrågan, visa på varför organisationen bör arbeta med månglad och kommunicera effekterna. Vidare är det viktigt att koppla mångfaldsstrategin till övriga HRM-aktiviteter och organisationens övriga strategier och mål för att det strategiska arbetet ska ge effekt. Kunskap om mångfald och att se arbetet som ett förändringsarbete där ledningen utgör en viktig roll har visat sig vara väsentliga faktorer för att arbetet ska få värde i organisationen.

Hela rapporten "Mångfald - Från ord till handling" (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)