Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samarbete i agila systemutvecklingsprojekt

Uppsatsen undersöker vilka mänskliga faktorer som påverkar samarbetens effektivitet. Uppsatsen är skriven av Malena Holmstedt.

Sammanfattning

Mänskliga faktorer som till exempel kommunikation och tillit påverkar hur människor
interagerar med varandra. I agil systemutveckling ingår relationer, samspel och samarbete
mellan människor och dessa påverkar om systemutvecklingsprojektet anses framgångsrikt
eller ej. Men ofta i systemutvecklingsprojekt så läggs det mer tid på själva tekniken än de
sociala aspekterna, där de mänskliga faktorerna i många fall är en avgörande faktor för
projektets slutresultat.

Syftet med det nuvarande arbetet är att beskriva vilka mänskliga faktorer som är viktiga
för att effektivisera samarbete i agila systemutvecklingsprojekt, samt att beskriva hur agil
systemutveckling på Trafikverket utförs.

Trafikverket ville ha studien genomförd för att resultatet av studien skulle hjälpa till att
minska antalet mindre framgångsrika systemutvecklingsprojekt på Trafikverket.

Huvudfrågan i arbetet är: Vilka mänskliga faktorer är viktiga för att effektivisera
samarbetet mellan verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt?

En fallstudie utfördes vid Trafikverket genom sju semistrukturerade intervjuer som
följdes upp av enkäter och dokumentstudier.

Det sammanlagda resultatet tyder på att för att effektivisera samarbetet mellan
verksamhetskunniga och utvecklare i agila systemutvecklingsprojekt på Trafikverket
krävs fokus på följande fem mänskliga faktorer: kommunikation, tillit, ledarskap, kunskap
och motivation.

Samarbete i agila systemutvecklingsprojekt (pdf-fil, 1,58 MB, öppnas i nytt fönster)