Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Användning av permanenta klätterväxlar mellan huvudspår och sidospår

Undersök hur vi kan tillämpa permanenta klätterväxlar och vilka för- och nackdelar de har jämfört med konventionella växlar.

Bakgrundsinformation

Spårväxlar är en av de grundläggande komponenterna i järnvägarnas spåranläggning. Spårväxlar möjliggör val mellan olika färdvägar vid förgreningspunkter i banan och mellan olika parallella spår. Härigenom möjliggörs funktioner såsom val av plattformsspår, tågmöten och förbigångar i stationer, uppställning på bangårdar och säkerhetsfunktioner.

Spårväxlar är dock komplexa konstruktioner, med många rörliga delar som slits mot varandra. Både rörliga och fasta delar såväl som passerande fordon utsättes för dynamiska krafttoppar när fordon passerar.

De dynamiska krafttopparna innebär en störning i åkkomforten för passerande fordon och buller för både fordon och omgivning.

Slitage och dynamiska krafttoppar gör också att spårväxlar kräver mer underhåll än den övriga spåranläggningen. Funktionsfel hos spårväxlar är en av de vanligaste orsakerna till trafikstörningar.

En förenklad variant av spårväxel är klätterväxlar, där spåret i den ena riktningen är kontinuerligt genom spårkorset, utan avbrott, medan färd i den andra riktningen sker genom att hjulet klättrar med flänsen över det första spåret. Denna typ av förenklad växel kan också benämnas växel med flänsbärande spårkors i den andra riktningen.

Växlar av denna typ används i Nordamerika till mötesspår på vissa banor, men används normalt inte av järnvägar i Europa.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

Syftet är att undersöka möjliga tillämpningar av permanenta klätterväxlar på järnvägar, och för- och nackdelar med permanenta klätterväxlar i jämförelse med konventionella växlar.

Undersökningen bör omfatta åtminstone

 • funktion
 • användarerfarenheter
 • komfort
 • buller
 • slitage
 • underhållsbehov
 • driftsäkerhet
 • livslängd
 • tillgänglighet på marknaden
 • investeringskostnad
 • livscykelkostnad.

Exempel på projekt som kan vara aktuellt att studera vidare är ostkustbanan och utbyggnad till dubbelspår.

Metoder: Litteraturstudie, mätningar, kontakter med leverantörer och användare, beräkningar.

Uppdragsgivare

Det är Trafikverkets uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell – och att alla resor och transporter sker så säkert som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom allt detta kan vi bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd som utvecklar samhället. Regioner kan utvidgas när arbetspendlingen fungerar. Både stadsmiljöer och landsbygd kan utvecklas när transportmöjligheterna är anpassade till människors behov. Näringslivets transporter blir effektivare när vi utnyttjar alla trafikslag tillsammans.

Behov

Omfattning: Arbetet kan göras av 1 person
15 HP = 10 veckor högskoleingenjör
Genomförandeperiod: Hösten 2019 eller våren 2020

Kontaktinformation

Vid frågor eller intresse kontakta Hans Boysen, Trafikverket, 010-123 21 81
Ladda ner pdf med ytterligare kontaktuppgifter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Examensarbeten och Master’s Thesis inom järnväg är möjliga att genomföra på valfri högskola eller universitet. Gillar du något att uppslagen? Gör så här:
1) Identifiera en lämplig handledare på din högskola/ ditt universitet som vill ta sig an dig och ditt valda ämne.
2) Hör sedan av dig till kontaktpersonen på företaget som ligger bakom uppsatsförslaget.

Välkommen till en bransch under stark utveckling där hållbarhet och samhällsbyggnad står i fokus.