Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Identifiering av lämpliga sträckningar för automatiserade godstransporter

Analysera och identifiera vilken kombination av godsflöden och vägegenskaper som är lämpliga för automatiserade godstransporter på kort och medellång sikt.

Ort

Solna

Bakgrundsinformation

Automatiserade fordon kommer mest troligen introduceras på sträckor mellan noder där det är relativt konstanta flöden i ett första skede. Detta kan medföra andra krav på väghållare, framförallt eftersom eventuella justeringar kan behövas i infrastrukturen för att möjliggöra en säker och hållbar introduktion av automatiserade fordon.

Ökad förståelse behövs kring utrullningspotentialen, hur och var automatiserade fordon kommer införas, i ett första skede. Genom att analysera sträckor med godsflöden mellan noder och kombinera det med vilka egenskaper och vilken beskaffenhet vägarna har på dessa sträckor går det att identifiera samband och nyttor samt förstå vilken potential automatiserade godstransporter kan ha. 

Syfte

Syftet är att identifiera vilken kombination av godsflöden och vägegenskaper som är lämpliga för automatiserade godstransporter på kort och medellång sikt.

Arbetets innehåll

Examensarbetet kommer titta på godstransporter till och från exempelvis logistikcenter, hamnar, kombiterminaler, flygplatser och andra viktiga noder för godstransporter utanför städerna, i mer perifera lägen. Fokus ska ligga på det statliga vägnätet och undersöka sträckor där det kan finnas potential för automatiserade lastbilar med hög kapacitet och som kan framföras i höga hastigheter men i mån av tid kan det inkludera andra typer av mer flexibla automatiserade transporter på landsbygden.

Metod

Examensarbetet ska omfatta 30 högskolepoäng, genomföras av två studenter och vara en explorativ studie som inkluderar:

  • Litteraturstudie för att identifiera vad som redan forskats på gällande automatiserade fordon kopplat till godsflöden och vägbeskaffenhet
  • Analysera godsflöden (tonkilometer, totalt transportarbete, viktiga noder)
  • Undersöka vägens beskaffenhet och egenskaper på identifierade sträckor med lämpliga flöden för att identifiera vilka eventuella anpassningar som skulle behövas för att möjliggöra automatiserade lastbilar på ett trafiksäkert sätt
  • Hitta samband mellan vilka kombinationer av godsflöden och vägbeskaffenhet som är lämpliga för en introduktion av automatiserade godsfordon och där det kan finnas lönsamhet eller andra nyttor (tex minskade CO2-utsläpp) med att göra vissa infrastrukturanpassningar.

Detta inkluderar även intervjuer med anställda på Trafikverket, övriga väghållare, aktörer som verkar inom gods- och logistikbranschen och de aktörer som ansvarar för de identifierade noderna.

Studien är i huvudsak kvalitativ men målet ska vara att kvantifiera bland annat tonkilometer och övriga faktorer för att det ska vara möjligt att identifiera samband och göra en ansats till att identifiera potentiell lönsamhet och nyttor.

Datum

Målsättningen är att examensarbetet ska kunna genomföras under vårterminen 2020. Urval kommer ske löpande så ansök så fort som möjligt genom att skriva en kort beskrivning om er utbildning och varför ni är intresserade av examensarbetet i meddelandefliken. Därefter kommer vi efterfråga CV och personligt brev. Återkoppling på ansökningar kommer dock ske efter 13 januari 2020.

Kontaktinformation

Vid frågor eller intresse kontakta Louise Olsson, se hennes kontaktuppgifter under "Kontakta oss" längre upp på denna sida. 

Välkommen till en bransch under stark utveckling där hållbarhet och samhällsbyggnad står i fokus.