Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Identifiering av lämpliga sträckningar för automatiserade persontransporter

Uppdraget är att identifiera vilken kombination av reseflöden och vägegenskaper som är lämpliga för automatiserade persontransporter (främst kollektivtrafik) på kort och medellång sikt.

Ort

Solna

Syfte

Att identifiera vilken kombination av reseflöden och vägegenskaper som är lämpliga för automatiserade persontransporter (främst kollektivtrafik) på kort och medellång sikt.

Bakgrund

Automatiserade fordon kommer mest troligen introduceras på sträckor mellan noder där det är relativt konstanta flöden i ett första skede. Detta kan medföra andra krav på väghållare, framförallt eftersom eventuella justeringar kan behövas i infrastrukturen för att möjliggöra en säker och hållbar introduktion av automatiserade fordon.

Ökad förståelse behövs kring utrullningspotentialen, hur och var automatiserade fordon kommer införas, i ett första skede. Genom att analysera sträckor med resflöden mellan noder och kombinera det med vilka egenskaper och vilken beskaffenhet vägarna har på dessa sträckor går det att identifiera samband och nyttor samt förstå vilken potential automatiserade persontransporter kan ha. 

Arbetets innehåll

Examensarbetet kommer titta på persontransporter till och från exempelvis resecentrum, multimodala resehubbar, bytespunkter och andra viktiga noder för persontransporter utanför städerna, i mer perifera lägen. Fokus ska ligga på det statliga vägnätet och undersöka sträckor där det kan finnas potential för automatiserade bussar med hög kapacitet och som kan framföras i höga hastigheter men i mån av tid kan det även inkludera andra typer av mer flexibla automatiserade persontransporter på landsbygden.

Metod

  • Examensarbetet ska omfatta 30 högskolepoäng, genomföras av två studenter och vara en explorativ studie som inkluderar:
  • Litteraturstudie för att identifiera vad som redan forskats på gällande automatiserade fordon kopplat till resflöden och vägbeskaffenhet
  • Analysera reseflöden (resvolymer med olika färdslag och restider)
  • Undersöka vägens beskaffenhet och egenskaper på identifierade sträckor med lämpliga flöden för att identifiera vilka eventuella anpassningar som skulle behövas för att möjliggöra automatiserade bussar på ett trafiksäkert sätt
  • Hitta samband mellan vilka kombinationer av resflöden och vägbeskaffenhet som är lämpliga för en introduktion av automatiserade fordon och där det kan finnas lönsamhet eller andra nyttor (tex minskade CO2-utsläpp) med att göra vissa infrastrukturanpassningar

Detta inkluderar även intervjuer med anställda på Trafikverket, övriga väghållare, aktörer som verkar inom kollektivtrafik-branschen och de aktörer som ansvarar för de identifierade noderna.

Studien är i huvudsak kvalitativ men målet ska vara att kvantifiera bland annat resflöden, restider och övriga faktorer för att det ska vara möjligt att identifiera samband och göra en ansats till att identifiera potentiell lönsamhet och nyttor.

Kontaktperson

Ansökan sker genom att ta kontakt med Louise Olsson, (kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss").