Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kryptografiska protokoll och delning av känslig data i molninfrastruktur

Var med och öka förståelsen för hur känslig data kan delas och hanteras kryptografiskt i en molninfrastruktur.

Ort

Borlänge, ortsberoende.  

Syfte

Undersöka nuvarande kryptografiska protokoll för säker informationsdelning i molntjänster och specifikt se över och möjligen modifiera protokoll som möjliggör så kallad nollkunskapsbevis, privata mängdoperationer eller homomorfisk kryptering. Detta arbete syftar till att få en bättre förståelse hur känslig data kan delas och hanteras kryptografiskt i en molninfrastruktur där höga krav på anonymitet ställs.

Bakgrund

Molntjänster idag blir allt vanligare och effektivare. Trots den snabba framfarten, såväl teknologiskt som i populäritet, finns det oklarheter i hur de kryptografiska protokollen kan säkra datamängderna och erbjuda anonymisering. Med detta som bakgrund behövs en uttömmande studie i vad som finns idag och vilka typer av protokoll som skulle kunna användas i praktiken.

Arbetets innehåll

Litteraturstudie i molnsäkerhet, nollkunskapsbevis och/eller homomorfisk kryptering med relaterade områden. Givet ett eller flera specifierade användningsområden inom datadelning i molninfrastruktur, föreslå modifikation eller kombination av kryptografiskt protokoll med tillhörande utvärdering av en implementation.

Metod

Litteraturstudier och framtagande av ett proof of concept, företrädelsevis i C/C++ men inte ett krav. Arbetet skall också omfatta en säkerhets- och prestandaanalys.

Kontaktperson: Hannes Salin, se kontaktuppgifter högre upp på sidan.