Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lämplig infrastruktur för automatiserade fordon/bussar

Examensarbetets syfte är att identifiera lämpliga tillämpningsområden och vägtyper för automatiserade bussar, både utifrån hur infrastrukturen ser ut och hur användandet kan förändras med nya typer av bussar.

Ort

Solna

Syfte

Identifiera lämpliga tillämpningsområden och vägtyper för automatiserade bussar, både utifrån hur infrastrukturen ser ut och hur användandet kan förändras med nya typer av bussar.

Bakgrund

Utvecklingen kring automatiserade bussar framskrider fort och många tester med olika typer av automatiserade bussar genomförs eller håller på att startas upp. Utvecklingen är till stor del teknikdriven och många av testerna involverar små skyttelbussar snarare än normalstora bussar. Flertalet tester sker på dedikerad infrasruktur utan beblandning med konventionella fordon. Det har inte genomförts många projekt, varken i Sverige eller internationellt, för att utreda hur de funktionella kraven ser ut för att automatiserade bussar ska kunna framföras på ett säkert och användaranpassat vis, i hastigheter som är normala för sträckan samt beblandade med konventionellt framförda fordon. Syftet med funktionella krav är att ge en tydlig beskrivning av eftersträvad funktionalitet i väganläggningen för att möjliggöra enhetlig planering och prioritering av åtgärder.

Arbetets innehåll

I detta examensarbete är målet att identifiera lämpliga typer av vägsträckor för automatiserade fordon/bussar i generella termer snarare än mellan specifika punkter. Några av uppgifterna som inkluderas i projektet är:

·         Utreda vilka krav automatiserade bussar ställer på infrastrukturens utformning

·         Identifiera för- och nackdelar med olika typer av väginfrastruktur

·         Utreda hur infrastrukturen skulle kunna anpassas för att skapa en bättre upplevelse för användaren, exempelvis om busshållsplatsers utformande skulle kunna förändras, om busslingorna kan dras på annorlunda sätt, ifall bytespunkternas utformning och placering kan förändras och så vidare.

·         Undersöka användares och bussbranschens syns på nya automatiserade busslösningar

Projektet ska genomföras av två perosner då det kommer kräva nytänkande och kreativitet men det går bra att söka var för sig. En lämplig bakgrund kan vara Samhällsbyggnad, Fysisk planering, Transportvetenskap, Civilingenjör Väg och Vatten eller liknande utbildningar.

Metod

Metoden inkluderar en litteraturstudie för att identifiera vad som tidigare gjorts inom området samt viktiga resultat och slutsatser baserat på det. Metoden inkluderar även intervjuer med användare, intressenter/aktörer och experter samt en djupgående analys som ska resultera i ett resultat och slutsatser.

Kontaktperson

Louise Olsson (kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss).  

På grund av sommarsemester kommer feedback på ansökningar ges i augusti.

Datum: 2019-06-17