Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mätetal för uppföljning av utbildning

Ta fram relevanta mätetal (såväl kvantitativa som kvalitativa) för att följa upp och utveckla verksamhetsområde Trafiks utbildningsinsatser.

Ort

Stockholm / hela Sverige. Examensarbetet genomförs i huvudsak digitalt

Syfte

Stärka verksamhetsområde Trafiks förmåga att följa upp och utveckla utbildningsinsatser med hjälp av kvantitativa och kvalitativa mätetal.

Bakgrund

Projektet bedrivs inom Trafikverkets verksamhetsområde Trafik där vi i huvudsak ansvarar för att planera, övervaka och leda trafiken på vägar och järnvägar samt leverera trafikslagsövergripande trafikinformation så att trafiknätet används säkert och effektivt. Vi har cirka 1200 operativa medarbetare fördelade på 12 befattningar som arbetar med att planera och leda järnvägstrafiken. De har ett mycket ansvarsfullt och utmanande uppdrag som kräver såväl grundutbildning som löpande kompetensutveckling. Både grundutbildning och kompetensutveckling genomförs med lärarresurser från den operativa verksamheten samtidigt som vi arbetar för att göra vårt utbildningsutbud tillgängligt i digitala format. Årligen rekryteras ett hundratal nya operativa medarbetare till Trafik vilka genomgår en rekryteringsprocess i flera steg följt av, till stor del, arbetsplatsförlagd utbildning innan de kan arbeta självständigt i sin befattning. Såväl rekryteringsprocesser som utbildningskoncept är under utveckling.

Arbetets innehåll

Verksamhetsområde Trafik behöver stärka förmågan att följa upp de utbildningsinsatser som genomförs samt omforma utbildningsstatistik till greppbara mätetal som kan ge oss indikationer på hur effektiva våra utbildningssatser är. Ex-jobbet ska komma fram till relevanta mätetal (såväl kvantitativa som kvalitativa) för uppföljning av utbildning, göra nollpunktsmätningar samt efterlämna processer och arbetssätt för hur vi löpande kan följa upp hur effektiva våra utbildningsinsatser är enligt framtagna mätetal för de 12 operativa befattningarna.

Metod

Projektet genomförs med fördel på heltid. Handledare finns på Trafikverkets kontor i Solna men arbetet utförs med fördel digitalt. Om resor tillåts kan det vara aktuellt att arrangera fysiska möten. Våra operativa verksamheter finns i Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Norrköping, Hallsberg, Göteborg och Malmö.

Kontaktpersoner

Emma Fundin och Carina Rudnert, verksamhetsutvecklare inom utbildningsfrågor på verksamhetsområde Trafik. Du kontaktar dem via formuläret under "Kontakta oss".