Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Organisatorisk processutveckling med processmodeller och agilt arbetssätt

Examensarbete om Organisatorisk processutveckling med processmodeller och agilt arbetssätt finns nu som aktuellt uppdrag.

Ort

Borlänge, Stockholm, Ortsoberoende.

Syfte

Att undersöka begränsningar och möjligheter i hur ett agilt arbetssätt inkorporeras i en förvaltningsmodell som exempelvis PM3, samt vilka implikationer det har för leveranser, arbetssätt och effektivitet.

Bakgrund

Delorganisationen IKT i Trafikverket jobbar enligt ett process-baserat arbetssätt med fövaltningsmodeller, men också utifrån ett agilt perspektiv vid utveckling och livscykelhantering. Att sammanföra processer, modeller och agilt arbetssätt skapar organisatorisk friktion och ger upphov till ett antal utmaningar som behöver ses över.

Arbetets innehåll

Arbetet skall innehålla en studie av det nuvarande arbetssättet där leveransmodellen möter det agila spektrumet samt överblicka eventuella hjälpmedel, teorier och metoder att sammanföra dessa. Arbetet förväntas utmynna i ett förslag på metod eller ramverk över hur det agila arbetssättet kan samverka med leveransmodellen, men också belysa vilka framtida problem och utmaningar som härör till detta och föreslå hur detta kan tänkas behandlas i större IT-organisationer.

Metod

Litteraturstudier, kvalitativ- och GAP-analys över hur nuläget ser ut av samanföringen av process, modell och agilt arbetssätt samt hur organisationen har satt sin målbild.

Kontaktperson

Hannes Salin.

Startdatum

2021-01-18