Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studera spårviddsökningen på Malmbanan och föreslå underhållsgränsvärden för spårvidden

Kartlägg på vilka sträckor det blivit en spårviddsökning och vad det beror på. Beräkna, simulera och föreslå lämpliga gränser för spårvidden.

Bakgrundsinformation

Examensarbetet går ut på att studera spårviddsökningen på Malmbanan och föreslå lämpliga underhållsgränsvärden. Malmbanan är den bana med den högsta axellasten i Europa. Banan är frekvent trafikerad med malmtåg från både LKAB och Kaunis Iron. Totalt går det 12–15 lastade malmtåg per dygns mellan Kiruna och Narvik, sedan tillkommer ett antal övriga tåg. LKAB kör tester med 32,5 tons axellast med ett tåg per dygn. Övriga tåg från LKAB och Kaunis Iron kör med 30 tons axellast. Banan är byggd i början av 1900‐talet för att klara 14 tons axellast. Idag har man ett modernt spårsystem, efter spårbytet under 2007–09, bestående av betongsliper med elastiska befästningar och 60E1 räl.

Ganska snabbt efter spårbytet blev man varse om att innerräl på kurvor med små radier fick utmattningsskador. Det visade sig att spårvidden utvecklades fort till 1 450 mm vilket ser ut att vara gränsvärdet för att kontakten mellan hjul och räl ska vara god. Nu har man en rälprofil som är anpassade för större spårvidder. Att anpassa rälprofilen till olika spårvidder är endast att jobba med symtomen. Denna studie ska jobba med rotorsaken genom att beskriva problemet och att föreslå lösningar.

Arbetsuppgift och förväntat resultat

Arbetsgång

Arbetet kan lämpligen börja med en litteraturstudie inkluderat interaktion med spårtekniker och underhållsingenjörer. Verktyg som kan vara av nytta behöver sedan introduceras som Optram, BIS, Ofelia etc. Vidare kan andra verktyg vara av intresse att jobba med som olika typer av simuleringsverktyg. Underlag för att kunna studera spårviddsökningen levereras av Trafikverket. Verktyg för simulering kan med fördel levereras av universitet/högskola.

Förväntade resultat

Kartlägga var det finns områden med hög spårviddsökning på Malmbanan, undersöka om det beror på kurvradien eller om på andra faktorer. Definiera underhållsgränser för spårvidd på Malmbanan baserat på empiri och teori, gärna spetsat med simuleringar och beräkningar. Med fördel visa hur mycket det finns att tjäna på att ha en god spårvidd.

Arbetet kan starta januari 2020 och avslutas juni 2020, totalt ca 6 månader. Det kan även vara aktuellt med en kortare tid.
30 HP = 20 veckor civilingenjör (ex .maskinteknik, teknisk fysik eller liknande)
(15 HP = 10 veckor högskoleingenjör)

Plan för projektet/arbetet

Universitet/högskola står för huvudhandledare och akademiska frågeställningarna. Trafikverket står för industrihandledare och faktiskt problem/uppdrag. Eventuellt kan Trafikverket stå för dator och arbetsplats.

Kontaktpersoner för Trafikverket är Stefan Kallander eller Matthias Asplund som är spårspecialister och lokaliserade i Luleå.

Övrigt

Ersättning regleras enligt Trafikverkets praxis för examensarbeten.
Ladda ner pdf med kontaktuppgifter (pdf, öppnas i nytt fönster)