Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sabina Persson trainee

Sabina Persson, projektingenjör Investering, trainee

Det bästa med traineeprogrammet är friheten!

Sabina Persson är en av våra traineer och arbetar som projektingenjör på Investering i distrikt Stockholm Öst. Med stöd av handledare och chef har hon planerat traineeprogrammet så att det passar henne.

Till vardags arbetar Sabina med Trafikplats Vega men under traineeprogrammet har hon haft möjlighet att vara på olika praktikplatser. Under tre veckor studerade hon hur en av våra entreprenörer arbetar ute på plats, bland annat med gjutning av betong och att sätta armeringsjärn. Under en annan praktikperiod arbetade hon med planläggningsprocessen på Länsstyrelsen i Stockholm.

- Det är lärorikt att se hur våra samarbetsparter arbetar i olika processer och projekt, tycker Sabina.

Utlandspraktiken

Sabina hör till de traineer som gjorde utlandspraktik. Hon studerade cykelfrågor i Nederländerna och följde olika personer som arbetar med cykelfrågor både på Ministeriet i Haag och Rijkswaterstaat (motsvarande f.d. Vägverket) i Utrecht. Det blev tydligt för Sabina att man kan ha olika perspektiv på cykelvägar efter att hon deltagit på ett möte med Etiopiska trafikplanerare.

- De ställde frågor om hur man kunde identifiera en cyklist i efterhand ifall de orsakat en trafikolycka, ett problem som varken jag eller nederländarna kände att vi kunde relatera till.

Erfarenheterna från praktiken tar hon med sig i sitt dagliga arbete eftersom Stockholm vill bli en mer cykelvänlig stad. Hon har också haft en dragning om utlandspraktiken för regionala cykelkansliet och en för Boverket, som har ett regeringsuppdrag som handlar om hur man ska implementera cykel tidigare i stadsplaneringen.

Mest givande är traineegruppen i sig

Många intressanta och givande erfarenheter har det blivit under praktiken och det dagliga arbetet men det som varit mest givande är utbytet och de diskussioner som traineerna haft under studiebesöken och ledarskapsutbildningen under programmets gång. Eftersom traineerna är utspridda geografiskt och organisationsmässigt så har de olika erfarenheter och funderingar att dela med sig av. Det har dessutom medfört att hon har ett nätverk inom Trafikverket från dag ett av sin anställning.

Sabina ville gå ett traineeprogram eftersom hon trodde att det skulle vara en bra brygga mellan studier och arbetslivet. Och hittills har det visat sig vara det. När traineeprogrammet lider mot sitt slut kommer Sabina att få tid till ytterligare ett projekt, mötesplats Nacka, inom sitt verksamhetsområde Investering.

Tips till den som går programmet: Reflektera! Du får en fantastisk möjlighet till att se stora delar av verksamheten och träffa mycket olika människor. Att lägga in tid för reflektion i kalendern är ett bra tillfälle att sammanfatta och reflektera över det man hört och sett.