Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Johan – trainee på projekt Göteborg-Borås

Det gick ett höghastighetståg från skolbänken ut i verkligheten och jag hade turen att lyckas lösa en biljett. Jag heter Johan Collinder, är trainee på Trafikverket och jobbar som projektingenjör på projekt Göteborg-Borås.

Vägen hit

När jag satt i biblioteket på Handelshögskolan i Göteborg för tre år sen och pluggade redovisning, verksamhetsstyrning och företagsstrategi så tänkte jag nog att; "det här blir bra sen när jag ska ut och göra karriär i näringslivet". Med mina dubbla examina kände jag på mig att jag förmodligen kunde söka nästan vilket jobb som helst och att alla de stora entreprenad- och konsultföretagen skulle vilja ha mig. Smörgåsbord alltså. Då kom den stora frågan -; vad ville jag jobba med egentligen? Min väg- och vattenbakgrund hade präglat mig med en stor fascination för rigida konstruktioner, flöden av olika slag och samhällsutveckling i stort. Jag kom inte helt förvånande fram till att jag ville jobba med infrastruktur. Vägar, järnvägar, broar och tunnlar i synnerhet. Vilka var då de häftigaste och mest eftertraktade infrastukturjobben på marknaden för en nyexad ingenjör/ekonom? Först och främst insåg jag att det var traineeprogrammen som gällde om jag ville få en så bra start på karriären som möjligt. När jag undersökte utbudet upptäckte jag till min förvåning att branschens till synes bästa traineeprogram inte alls fanns inom den privata sektorn som jag hade antagit på förhand utan inom den offentliga sektorn; det var Trafikverkets traineeprogram. Jag funderade ett tag på vad det innebar. Den största skillnaden jag kom att tänka på var att jag i så fall skulle få arbeta för att minimera statens kostnader snarare än att maximera ett företags vinst samtidigt som jag fick vara med och utveckla infrastruktur. Jag rannsakade mig själv och kom fram till att jag kunde leva med det, så jag skickade in min ansökan.

Uttagningsprocessen var ett kapitel i sig. Över 2800 personer hade ansökt om de 16 platserna som fanns tillgängliga. Den våren kantades av idel personlighetstester, intervjuer samt tester av de logiska färdigheterna och slutledningsförmågan. Under den här perioden var jag också i full färd med att skriva mitt examensarbete på ett stort teknikkonsultföretag tillsammans med en klasskamrat från Chalmers. Jag vill i skrivande stund rikta ett särskilt tack till henne som stod ut med mitt flängande och min periodvisa frånvaro från våra gemensamma bördor; tack Eli! Fredagen den fjärde april ringer så telefonen och en kvinna presenterar sig som projektchef för projekt Göteborg-Borås. Hon gratulerar mig till traineeplatsen och frågar om jag är intresserad av att börja jobba som trainee/projektingenjör för henne den förste september. Jag spelar cool och säger att jag ska tänka på saken och återkomma på måndag med mitt svar. Innobords gör jag Tomas Brolins målgest från VM 94.

Johan Collinder, trainee på Trafikverket, projekt Göteborg-Borås
Johan Collinder, trainee på projekt Göteborg-Borås

 

Projektingenjör på projekt Göteborg-Borås

Nu sitter jag här nästan ett år senare och är alltså projektingenjör på projekt Göteborg-Borås, verksamhetsområde Stora projekt, Trafikverket. Vad innebär det då? I korthet kan jag berätta att projekt Göteborg-Borås består av en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Banan kommer att utgöra en del av förbindelsen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping vilken i sin helhet går under namnet Götalandsbanan. Projektet är i planskedet och upprättar två lokaliseringsutredningar (på delarna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås) och en järnvägsplan (på delen Mölnlycke-Bollebygd). Projekt Göteborg-Borås är tillsammans med projekt Ostlänken de första stegen i byggandet av Sveriges första höghastighetsjärnväg som ska komma att forma framtidens nya stambanor. Utöver dessa projekt har åtgärdsvalsstudier påbörjats för sträckningarna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö som på sikt kommer vara en del av det nya höghastighetssystemet. För den som vill ha mer information om projektet – se länkar på sidan under rubriken "Mer om projekt Göteborg-Borås".

Karta över stråket Göteborg-Borås med utredningsområdet gråmarkerat.
Karta över stråket Göteborg-Borås med utredningsområdet gråmarkerat.

 

Som projektingenjör går min roll ut på att vara en stöttande resurs för projektledarna i projektet och samtidigt lära mig så mycket som möjligt av mina mer erfarna kollegor för att med tiden själv växa in i rollen som projektledare. Typiska arbetsuppgifter kan vara att hantera underrättelser (formella meddelanden mellan beställare och leverantör om t.ex. förändrade förutsättningar eller upptäckta hinder som påverkar uppdraget), att boka in och skriva protokoll på möten med upphandlade konsulter, kommunrepresentanter och andra intressenter samt att täcka upp och vara Trafikverkets representant då projektledaren av någon anledning inte har möjlighet att närvara vid ett möte. Det är ett mycket omväxlande jobb där jag får interagera med många människor med olika kompetenser och det känns som att jag lär mig otroligt mycket varje dag. Med tiden, efter avslutat traineeprogram, är planen att jag ska axla större uppgifter och få mer eget ansvar.

Trainee på Trafikverket

Vad innebär det då att vara trainee på Trafikverket? Som ni eventuellt har läst i tidigare blogginlägg löper traineeprogrammet över 18 månader och innefattar en central och en individuell del. Den centrala delen utgörs bland annat av utbildningar i ledarskap, väg- och järnvägsteknik och Trafikverkets interna organisation och styrning samt kronan på verket; sex veckors utlandspraktik. Den individuella delen består av de utbildningar och praktiker som varje trainee kommer överens om tillsammans med sin handledare och chef. Med andra ord har man som trainee stor egen påverkan på uppbyggnaden av sitt program. De individuella praktikerna kan vara både interna, det vill säga på andra avdelningar inom Trafikverket, och externa, som till exempel ute hos entreprenörer och konsulter eller hos Näringsdepartementet. Som exempel följer nedan ett axplock av mina traineeaktiviteter.

  • Utbildning i allmän järnvägsteknik för ingenjörer på Järnvägsskolan i Ängelholm
  • Representation av Trafikverket på CHARM (Chalmers studentkårs arbetsmarknadsdagar)
  • Intern praktik på projekt Marieholmsförbindelsen (ett annat stort projekt i Göteborg, länk öppnas i nytt fönster)
  • Extern praktik på teknikkonsultföretaget Sweco i Göteborg
  • Utlandspraktik på projektet Addis Ababa Light Rail Transit i Etiopien (mer om detta i Etiopienbloggen, länk öppnas i nytt fönster)
  • Intern praktik på den centrala funktionen Juridik och planprövning i Borlänge
  • Intern praktik hos chefen för verksamhetsområde Stora projekt i Stockholm
  • Deltagande i mässorna Transportforum i Linköping och Nordic Rail i Jönköping
  • Studiebesök hos VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet), Transportstyrelsen, Näringsdepartementet och Göteborgs hamn m.fl.
Vänster; Studiebesök hos Göteborgs hamn, Mitten; Studiebesök på projekt Strängnäs-Härad, Höger; Safari i Ngorongorokratern, Tanzania i samband med utlandspraktiken i Etiopien.
Vänster; Studiebesök hos Göteborgs hamn, Mitten; Studiebesök på projekt Strängnäs-Härad, Höger; Safari i Ngorongorokratern, Tanzania i samband med utlandspraktiken i Etiopien.

 

Mot nya utmaningar

Nu har det gått nästan ett år sen jag började jobba på Trafikverket och min första riktiga semester någonsin är precis slut. Ändå känner jag inte den minsta ångest över att komma tillbaks till kontoret, trots att jag har haft ungefär hälften så lång ledighet som jag är vad vid från skoltiden. Hösten har många nya utmaningar att erbjuda och det ser jag mycket fram emot. Precis innan semestern blev jag till exempel utsedd till projektets överlämnandekoordinator, vilket betyder att jag ska ansvara för att alla våra leveranser överlämnas till mottagandekoordinatorn på den förvaltande enheten, verksamhatsområde Underhåll. Jag har dessutom fått i uppdrag att upprätta deluppdragsplaner för samtliga tre delar i projektet. Traineeprogrammet dundrar också på i stadig takt med ledarskapsutbildning, studiebesök och praktiker. Innan jag vet ordet av har det väl gått ett år till kan jag tänka mig. Avslutningsvis vill jag uppmana alla er där ute som går med minsta fundering på att söka Trafikverkets traineeprogram att också göra det. Nu ska jag bege mig ut i den ljumma sommarkvällen och njuta av fint väder i Göteborg medan det fortfarande är möjligt. Snart börjar resten av året.

Ha det gott och ta hand om varandra!

Med vänliga hälsningar // Johan Collinder