Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En av statyetterna till handledarna som tack för stöttning i arbetet på departementet.

En av statyetterna till handledarna.

Livet på Näringsdepartementet

Följ Miguel Benitez Delgado och Joar Lind om livet på Näringsdepartementet med remissammanställningar, beredningar med infrastrukturministern och mycket annat.

Klockan är 09:21. Sommaren nalkas och solen står redan högt på den blå himlen och gassar över Stockholm. Det är en av årets första sommardagar, en sådan där riktigt varm dag som man kommer minnas som en av sommarens bästa dagar, men inne på Näringsdepartementet är det svalt. De fyra veckorna har passerat och idag stundar den sista dagen. Med ett leende kommer Miguel in på kontoret, och säger, "Har du varit här länge?". Med sig har han en påse med 3D-printade statyetter. Statyetterna blir ett minne till handledarna som har stöttat vårt arbete på departementet, ett slags tack men också en lustighet. De föreställer en datorskärm med ordet REMISS, något som mycket väl sammanfattar tiden på departementet.

Miguel skrattar nöjt när han skickar in remissammanställningen. "Äntligen klar", säger han och lägger till, "vi klarade det". Uppdraget på Näringsdepartementet har varit omfattande. Över 150 sidor text har producerats, efter att ha summerat de remissvar som inkommit. Resultatet är två remissammanställningar, den första behandlar STRADA - Transportstyrelsens olycksdatabas, och den andra behandlar Trafikanalys preciseringsöversyn för de transportpolitiska målen.

Näringsdepartementet, med sina cirka 500 anställda, är det departement vilket Trafikverket svarar till, med statsråden (det vill säga ministrarna) Damberg, Johansson, Eriksson och Bucht, där Johansson är infrastrukturminister och Damberg närings- och innovationsminister tillika departementschef. Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel, regional tillväxt, postfrågor, samt transporter och infrastruktur. Fyra avdelningar utgör departementet, där TS (Enheten för transport och samhälle) är den enhet som arbetar med frågor kopplade till just transport och samhälle.

Miguel trodde knappt att han hörde rätt när frågan kom upp, "Vill ni följa med på beredning, infrastrukturministern kommer dit?" En rond och en beredning avklarades, samt ett strategimöte med statsråd Johansson. På ronden lyfts frågor till statssekreteraren, som är den person som är närmast under statsrådet, som godkänner att frågan tas vidare till beredningen vilket anförs av statsrådet. Tempot är högt, och oftast har varje ärende bara någon minut på sig att presentera sin sak.

Utöver detta har vi fått en exklusiv dragning om samhällsekonomi samt en om processen för infrastrukturplanering av enhetens egna experter. Där fick vi tillfälle att ställa frågor om Näringsdepartementets roll i samhällsutvecklingen och hur andra aktörer samarbetar med syfte att få de bästa lösningar i alla aspekter.

Statyettens ord har efter veckorna fått en tydlig innebörd. Remissprocessen springer ur demokratin, där alla har möjlighet att kommentera och uttrycka sin mening i ämnet. I stora drag går processen ut på följande:

  1. Regeringskansliet utser en utredare (exempelvis en myndighet eller internutredare), och skickar med en skrivelse vilken innehåller förutsättningarna kring uppdraget, en beskrivning av det resultat som önskas samt en deadline.
  2. Uppdraget hanteras och ett resultat (ofta i form av en rapport) lämnas in till Regeringskansliet.
  3. Resultatet går ut på remiss, det vill säga ett antal myndigheter, länsstyrelser, landsting, samverkansorgan, branschorganisationer och företag (så kallat remissinstanser) blir inbjudna att svara och ge sin åsikt om resultatet. Detta svar blir ett remissvar. Andra instanser, utöver dessa, är också välkomna att lämna sitt svar. Även privatpersoner kan lämna remissvar.
  4. Remissvaren inlämnas till Regeringskansliet, och nu påbörjas arbetet med remissammanställningen. Sammanställningen ska sammanfattat uttrycka remissinstansernas åsikt, och är det underlaget som används som beslutsunderlag för hur regeringen önskar ta frågan vidare.

Efter denna process bestäms om utredningen faställs som förslag eller om vidare utredning i frågan krävs. Vid beslut om vidare utredning, utser Regeringskansliet en ny utredare. Denne ska sammanställa ett nytt uppdrag som senare skickas ut det på remiss för att fånga nya synpunkter från instanserna.

Trafikverket är en av myndigheterna som lyder under regeringen och är sorterad under Näringsdepartementet. Trafikverkets uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering har fattat. Det är därför intressant att få ta del av departementets verksamhet för att erhålla förståelse om hur statlig verksamhet styrs och hur vi samverkar med andra myndigheter och övriga organ i branschen.

En insikt har varit att ord är inte bara ord, ord kan tolkas olika och bör skrivas så att de stämmer med ens mening. Därför är det av största vikt att man väljer rätt ord.

En annan insikt är att demokratins processer kan ta lång tid men är av största vikt för att hitta lösningar där allas behov och kravställningar tas i hänsyn.

På återseende,
Miguel Benitez Delgado och Joar Lind