Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Malin - Trainee på Planering

Mitt namn är Malin Kjellin och jag jobbar på avdelningen Planering i Region väst och närmare bestämt på enheten Samhällsplanering Storgöteborg. Som namnet avslöjar jobbar jag med planeringsfrågor i Göteborg.

Jag har som trainee på Trafikverket min fasta punkt på min enhet men samtidigt har jag stora möjligheter till praktik inom verket och hos externa parter.

Hur hamnade jag då här, på traineeprogrammet och på Planering? Jag har pluggat på Göteborgs Universitet och på ett program som heter Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Här har jag läst miljövetenskap och kulturgeografi vilket ledde in mig på samhällsplaneringsfrågor. Det var just den strategiska planeringen på Trafikverket som lockade hit mig och jag började på Trafikverket som projektanställd. När möjligheten att söka traineetjänst kom upp tog jag den vilket jag inte ångrar då traineetiden så här långt verkligen motsvarat mina högt ställda förväntningar. Den breda kunskap man får om vad som pågår inom Trafikverkets olika delar tycker jag är otroligt värdefull. Jag har under traineetiden varvat jobb på min enhet med praktik. Det gäller att försöka hitta den där balansen mellan praktiken och jobbet på hemmaplan.

Mina arbetsuppgifter på enheten har varierat. På Planering ligger ett stort ansvar för de tidiga skedena i planeringsprocessen, att samla in behov och att föreslå lösningar som sedan kan formas till åtgärder. Helhetssynen och det trafikslagsövergripande tänket ska genomsyra arbetet. Metoden åtgärdsvalsstudie används ofta i dessa tidiga skeden och jag har under traineetiden fått driva och delta i sådana studier. Jag har genom arbetet förstått hur viktig kommunikationen med andra avdelningar och enheter är och fått en förståelse för hur planeringsarbetet bedrivs. Kontakten gentemot kommuner är också en central del i arbetet på Planering.

På studiebesök till Trollhätte kanal inför utredningen om nya slussar.
På studiebesök till Trollhätte kanal inför utredningen om nya slussar.

Min praktik har jag lagt upp utifrån vad jag tycker är viktigt för mig att veta mer om i min roll på Planering i Göteborg, men jag har också tagit chansen att bredda min kunskap om Trafikverket i stort. Den interna praktiken på bland annat verksamhetsområdena Investering och Underhåll har gett mig djupare kunskap om centrala processer i organisationen och bättre kontaktytor för framtiden. I höstas fick jag chansen att vara på Näringsdepartementet under några veckor, den del av regeringskansliet som Trafikverket lyder under. Det var en nyttig erfarenhet att lära om de snabba kast som kan ske på departementet.

Just nu jobbar jag med olika typer av järnvägsutredningar i uppstartsfasen men även med sjöfartsprojekt. Göteborgs stad växer och förtätas och nya förutsättningar skapas genom exempelvis Västlänken och höghastighetsbanan. Hur skapar vi förutsättningar för hållbart resande? Hur skapar vi förutsättningar för hållbara godstransporter? Dessa frågor är styrande i mitt jobb på Samhällsplanering Storgöteborg. Jag har även involverat mig i den så kallade Inriktningsplaneringen, det inledande arbetet i kommande Nationella plan för åren 2018-2029. Ja, ni hör ju själva, jag har ett fantastiskt roligt jobb!

//Malin Kjellin