Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårbyte på Västra stambanan i Hallsberg.

Spårbyte på Västra stambanan i Hallsberg.

Från byggmöte till session om pendlarstråk

Besök i skogarna utanför Kisa, därifrån till byggmöte för spårbyte på västra stambanan och sedan en session med riskidentifiering för mötesseparering av ett pendlarstråk mellan två tätorter. Det är ett exempel på en dag som trainee.

Besök i skogarna utanför Kisa, därifrån till byggmöte för spårbyte på västra stambanan och sedan en session med riskidentifiering för mötesseparering av ett pendlarstråk mellan två tätorter. Det är ett exempel på en dag på verksamhetsområde Investering på Trafikverket. Investering ansvarar för ny- och ombyggnationer på Trafikverket och har flera tusen projekt som rör väg och järnväg varje år.

Slutet på vår traineeperiod närmar sig nu med stormsteg och ibland undrar jag var tiden tagit vägen. Jag har dock hunnit se och lära mig otroligt mycket sedan starten i september 2014. I takt med att traineetiden rinner ut har det också börjat klia i fingrarna och jag är nu riktigt sugen på att börja arbeta på heltid på min enhet. Jag sitter på verksamhetsområde Investering i distrikt Öst/Stockholm, på enhet Örebro-Östergötland, med placering i Linköping. Under dessa första arton månader har jag tjuvstartat mitt arbete som projektingenjör så smått men nu börjar det alltså bli dags att kliva in i rollen på allvar!

Grävmaskin som lägger ner en trumma för utterpassage.
Besök i skogarna utanför Kisa för nedläggning av en trumma, anläggande av utterpassage och så småningom byggande av vägbro.

Som många av mina traineekollegor (och även många av mina övriga kollegor) vill jag jobba med samhällsutveckling och har sökt mig till Trafikverket för att få möjlighet att vara med och bygga ett samhälle för framtiden. Jag har läst till civilingenjör med inriktning mot energi, miljö och management med mycket fokus på hållbarhet och systemperspektiv. Energianvändningen i transportsektorn har minskat de senaste åren men transportsektorn står fortfarande för en stor andel av energianvändningen i Sverige (nästan en fjärdedel) och energin kommer i första hand från fossila bränslen. Det kommer att krävas en stor omställning inom både infrastruktur och fordonsflottor framöver och jag vill vara med i det arbetet.

Visuell planering
Utbildning i visuell planering.

Investering har en viktig roll att fylla ur energi- och miljöperspektiv med tanke på att vi bygger infrastruktur som kommer att finnas och användas i många år framöver och vi kan påverka miljöpåverkan både under byggskedet och under anläggningens hela livslängd. Investering har också många andra perspektiv att ta hänsyn till, det gäller att vi får den funktion vi behöver, att vi bygger för jämställdhet, tillgänglighet och säkerhet samtidigt som vi ser till att få ut så stor nytta som möjligt för de pengar vi investerar och är lyhörda för samhällets och enskildas behov. Att jobba på investering innebär alltså en bred roll med många viktiga perspektiv och krav på helhetssyn vilket är en spännande utmaning. Det innebär också att "en vanlig dag på jobbet" kan se väldigt olika ut, ingen dag är den andra lik!

Varma hälsningar från Linköping!

Matilda