Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineerna, båda 2014-gänget och 2015-gänget.

Traineerna, båda 2014-gänget och 2015-gänget.

Nordic Rail

Oktober är här och vi i traineegruppen samlades igen. Denna gång på Nordic Rail där även den nya gruppen var med.

En träff som jag verkligen hade sett fram emot, dels för att få träffa mina traineekollegor och höra vad de har haft för intressanta och lärorika praktiker sen vi sist sågs och dels för att få chansen att lära känna de nya traineerna, välkomna dem in i gänget och finnas där som stöd för dem under deras kommande traineeperiod. Träffen skedde på Nordic Rail som är den enda järnvägsmässan i Norden. Mässan arrangeras vartannat år i 3 dagar i Jönköping. Det som var nytt i år är att Nordic Road arrangerades samtidigt som Nordic Rail och Future Transport mässorna.

Morgonpigg som jag är, var jag på plats lite tidigare innan träffen skulle börja och passade på och gå på ett seminarium i temat smarta och hållbara staden. Andreas Gyllenhammar pratade om Smart Cities-konceptet som är ett av EU:s verktyg för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Seminariet var väldigt intressant och den visade på hur städerna kan effektiviseras genom att de olika delarna i staden kommunicerar med varandra. Redan idag finns en hel del teknologier, system, program och så vidare som samlar en hel del data som idag utnyttjas var för sig men i framtiden kan nyttan bli mycket större om dessa system kommunicerar med varandra. Personligen tycker jag att det alltid är intressant att blicka in mot framtiden och inspireras av hur den kan se ut. Det får mig alltid att tänka på hur jag kan bidra till denna utveckling.

Många av seminarierna berörde framtiden och hur transporterna ska göras effektivare, smartare och mer miljövänliga vilket är nödvändigt om vi ska nå klimatmålen och ta hand om vår jord. Järnvägen har en stor roll i detta då järnväg är ett väldigt effektivt och energisnålt transportmedel. Sverigeförhandlingen nämndes flera gånger och hur avstånden kommer att minska mellan städerna tack vare höghastighetstågen och vilken effekt det kommer ha på samhället. Samtidigt pratade andra om det ökade intresset för att förtäta städerna och placera funktionerna centralt för att underlätta transporterna och göra det enkelt att ta sig dit med hjälp av kollektivtrafiken. Alla initiativ för att minska utsläppen behövs och det krävs drastiska åtgärder för att nå målet om nettonollutsläpp i Sverige 2050.

Samtidigt som vi blickade mot framtiden i många seminarier så behandlade en del seminarier hur vi arbetar idag och hur vi kan förbättra och effektivisera i dagens processer. Utredningen om järnvägens organisation presenterades vilket var väldigt intressant att lyssna på, det visades bland annat en jämförelse kring hur underhållet är organiserat i olika länder. Upphandling var på agendan och Katarina Norén berättade om hur vi på Trafikverket arbetar med upphandlingar. Stockholms län höll föredrag om LCC-upphandlingar och olika erfarenheter och lärdomar från sina projektet där en LCC-upphandling genomfördes.

Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket.
Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket.

Näringslivets transporter diskuterades på fackseminarier men även på nyckelseminariet på onsdagen. Det var ett väldigt intressant nyckelseminarium där vikten av samarbete mellan de olika nordiska länderna framhävdes och hur infrastrukturplaneringen måste ske över gränserna. Öresundsbron är ett exempel på ett väldigt lyckad nordisk projekt som knöt samman Sverige och Danmark och som har en betydelsefull roll för näringslivet idag. Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, berättade en intressant anekdot som visade på vikten av malmbanan och att 95 procent av malmen i Europa kommer från Sverige.

Som sagt, under dessa dagar hann vi med hel del intressanta seminarier och inlägget kan bli väldigt långt om jag ska berätta om alla. På kvällarna passade vi på att umgås och lära känna de nya traineerna och vi hade en väldigt trevlig quiz där bland annat våra trafikverkskunskaper sattes på spel. Dagarna flög förbi som vanligt och jag börjar redan se fram emot nästa träff som kommer att vara i Stockholm. Stort tack till alla som gjorde att vi fick tre lärorika och trevliga dagar.

/Shahad Sara Lund