Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Agenda 2030 antogs vid FN-toppmötet i New York 2015 och innehåller 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål ersätter milleniemålen som skulle uppnås år 2015 (Källa: regeringen.se).

Agenda 2030 antogs vid FN-toppmötet i New York 2015 och innehåller 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Dessa mål ersätter milleniemålen som skulle uppnås år 2015 (Källa: regeringen.se).

Stora och globala megatrender

Stora och globala megatrender, en befolkningsökning med tilltagande urbanisering och nya livsstilar som ställer högre krav på miljövänliga och hållbara alternativ. Vår värld och våra konsumtionsmönster förändras.

Vår värld och våra konsumtionsmönster är i behov av, och genomgår, en nödvändig förändring där hållbarhetsarbete behövs mer än någonsin. Men hänger vi med?

Utlandspraktik på Stora Enso

Trafikverkets traineeprogram har ett flexibelt upplägg och tillåter deltagarna välja sina egna praktiker och dess omfattning tillsammans med chef och handledare. Förutom min roll som controller i ett stort projekt, var jag vid traineeprogrammets start lite extra intresserad av hållbarhetsområdet och efter samtal med min handledare bestämde vi att "temat" för min traineeperiod skulle bli hållbarhet. Under traineeplaneringen såg jag därför till att hitta intressanta föreläsningar, intervjupersoner och information som kunde fördjupa min icke-befintliga kunskap inom området – och för detta var utlandspraktiken ett riktigt guldtillfälle!

Efter en del research fick jag fram en bruttolista över en handfull framstående, internationella företag inom hållbarhetsområdet och efter att ha tagit kontakt med samtliga bestämde jag mig för att spendera sex veckor på Stora Ensos avdelning för Responsible Sourcing i Düsseldorf, Tyskland. Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackning, biomaterial, träprodukter och papper. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är utgångslägen på Stora Ensos "hållbarhetsagenda" och på avdelningen Reponsible Sourcing kanske lite extra fokus ligger på just den ekonomiska hållbarheten och leverantörerna.

Hållbarhetskrav i leverantörskedjan

Under min tid på Stora Enso blev jag bland annat introducerad till processen för leverantörsuppföljning och hur leverantörerna efterlever den uppförandekod de skrivit under i samband med kontraktsskrivning. När en leverantör ingår avtal med Stora Enso ombeds de skriva under en uppförandekod som förbinder leverantören att uppfylla kraven för att bedriva ansvarsfull verksamhet. Ansvarsfull verksamhet innebär bland annat att barnarbete inte får förekomma, att de anställdas löner inte understiger minimumnivån och att arbetstiderna är skäliga och efterföljer regelverket.

Från Stora Enso tar jag med mig ökad kunskap om varför ett stort företag ska jobba med hållbarhet och hur detta kan bedrivas. Jag konstaterar att det finns ett stort behov av ett etablerat hållbarhetsarbete i Trafikverket och att vi har goda möjligheter till det. Som anställd inom verksamhetsområde Stora projekt ser jag extra potential till detta med höga kontraktssummor, stora produktioner och en leverantörsmarknad som blir allt mer internationellt efterfrågad. Mina idéer från utlandspraktiken har stämts av med, och adresserats, till berörda funktioner och personer inom Trafikverket.

Två människor framför trave med stockar.
Besök på Kabel Paper Mill i Hagen utanför Düsseldorf. Bruket ägs och drivs av Stora Enso. Här tillsammans med Per Engström, deltagare i Stora Ensos internationella traineeprogram.

Vi har ett ansvar att bedriva ansvarsfull verksamhet för skattemedel

Privata företag måste hantera affärsmöjligheter på rätt sätt och bedriva ansvarsfulla verksamheter för att uppfylla kundernas krav. Som myndighet har Trafikverket ett ansvar att bedriva ansvarsfull verksamhet för skattemedel och för att efterleva vårt uppdrag som samhällsutvecklare. Hållbar utveckling är ett begrepp som täcker in vad det handlar om i vårt uppdrag – att tillgodose dagens behov utan att äventyra nästa generations möjlighet att tillgodose sina.

Och visst hänger vi med! Vi har sociala sysselsättningskrav i våra entreprenadkontrakt där vi sysselsätter personer som står utanför arbetsmarknaden, vi arbetar för innovativa upphandlingar och vi bedriver ett systematiskt miljöarbete. I höst väntar införande av en ny modell för sociala kravställningar på leverantörer som en del av våra upphandlingar. De sociala kontraktskraven innebär krav på bland annat lön, antidiskriminering, etik/antikorruption och andra arbetsrättsliga villkor. Men fortfarande finns det rum för att utveckla vårt hållbarhetsarbete.

Sofia, controller, och hennes handledare Valkiria
Min handledare Valkiria Celestino från Stora Enso och jag går igenom veckans planering.

Den första december 2016 träder en ny lag i kraft om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Lagen upprättas enligt EU-direktiv och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet och omfattar stora och medelstora företag, vilket innebär cirka 1 600 verksamheter i Sverige. Som myndighet berörs inte Trafikverket denna gång men inom kort bör även vi beröras av den nya lagen. Några av de områden som ska rapporteras i hållbarhetsrapporten är miljö, HR och sociala förhållanden – frågor som vi ständigt utvecklar och redan idag bedriver ett gediget arbete med. Håll utkik efter hållbarhetslagen framöver!

Sofia Eriksson, controller på Stora projekt

 

Korta fakta om hållbarhetslagen

  • Gränsvärden: Företag med mer än 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning.
  • Rapporteringsform: Genom en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen eller separat handling. Styrelsen ansvarar för innehåll, revisor kontrollerar att en rapport upprättats.
  • Fem områden som ska inkluderas i hållbarhetsrapporten: Miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Källa: Tidningen Balans (tidningenbalans.se).