Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studiebesöksvecka i Stockholm

För några veckor sedan fick vi i traineegruppen från 2015 återigen chansen att träffas några dagar fyllda med intressanta studiebesök, den här gången i Stockholm.

Dagarna började på Trafikverkets kontor i Solna med en föreläsning av Anna Lundman, chef på verksamhetsområdet Underhåll, med fokus på ledarskap. Anna var väldigt inspirerande och bjöd på sig själv när hon berättade om hennes väg från studierna till den rollen hon har idag som chef över en av Sveriges kanske mest omtalade verksamheter, underhållet av statens vägar och järnvägar.

Vi fick även en dragning av den strategiska planeraren Lars Wogel. Han berättade om stockholmsregionens största utmaningar, framförallt med hänsyn till den stora inflyttningen till regionenen och den ökade trängseln det medför samt de allt restriktivare klimatkraven som ställs på transportsektorn.

På eftermiddagen begav vi oss till Riksdagen för att lära oss lite om Trafikutskottet. Mathias Henricson, föredragande i Trafikutskottet, tog emot oss och visade in oss till Trafikutskottets mötesrum. Där förklarade han allt om propositioner, motioner och hur ledamöterna förbereder förslag till beslut för riksdagen. Efteråt fick vi en rundvandring i lokalerna, som för tillfället var ganska tomma eftersom det just då var en plenifri vecka (inga möten i riksdagen eller utskotten).

Dragning om Trafikutskottet. Foto: Josefin Jäderberg
Traineegänget på plats i riksdagen. Foto: Josefin Jäderberg

Dagen avslutades med en stadsvandring genom Gamla stans medeltida gränder samtidigt som huvudstaden fick möjligheten att bjuda på sitt allra sämsta höstväder. Efter 45 minuter med horisontellt regnande gav guiden upp eftersom han tyckte vi såg alldeles för frusna ut.

Dag två inleddes på Bromma flygplats där Johan Backlund berättade flygplatsens intressanta historia och framtidsplaner. Johan visade också hur mycket de jobbar för att leva upp till de högt ställda kraven som ställs på en flygplats med ett så citynära läge. Vi lärde oss bland annat att Bromma har hårda restriktioner angående vilka tider det är tillåtet att landa och lyfta på flygplatsen och att det är bara är kungens och statsministers flygplan som har tillåtelse att överträda dessa regler. Vi fick även gå en rundvandring nere på plattan samt en sväng upp i flygledartornet. Därifrån hade man såklart väldigt bra uppsikt över hela flygplatsen men även över stora delar av de västliga delarna av Stockholm.

Studiebesök på Bromma flygplats. Foto: Josefin Jäderberg

Eftermiddagen spenderades på ett väldigt inspirerande studiebesök hos Stockholms läns landsting. Projektledare Martin Hellgren och kommunikatör Karin Olofsson berättade om den planerade utbyggnationen av Stockholms tunnelbanesystem där de ansvarar för de nya delsträckorna söder om T-centralen mot Nacka och söderort. Vi fick en genomgång av de nya sträckningarna är och hur man tänker när man planerar för nya uppgångar. Bland annat lärde vi oss att de har planerat att använda sig av stora hissar istället för rulltrappor vid några stationer, till exempel vid den nya stationen i Sofia på söder som med sina 100 meter under marken också kommer bli en av världens allra djupast belägna tunnelbanestationer. Spännande utmaningar!

Sista dagen började med ett besök på kommunikationsavdelningen på projekt Citybanan, ett otroligt komplext projekt som nu är i sitt absoluta slutskede. För att upplysa er som inte har koll på just Citybanan så är det en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm med två nya stationer, som byggs för att avlasta Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. Eftersom projektet byggts direkt under centrala Stockholm och således många berörda har det ställts väldigt höga krav på bra kommunikation. Kommunikationschefen Eva Rådmark Herder berättade om svårigheter, strategier och framgångsfaktorer under projektets gång som sammanfattningsvis verkar ha fungerat väldigt bra.

Vi var även på besök på ett annat stort projekt som Trafikverket driver, Förbifart Stockholm, där en dragning av Lars Malthe väntade. Han berättade givetvis om projektet i sin helhet men framförallt hur projektet hade påverkats av de politiska vindarna som svängt både lite hit och dit under projektets inledande fas.

På besök i Förbifartens lokaler i Sundbyberg. Foto: Josefin Jäderberg

Veckan avslutades på projekt Albano, ett nytt campus och vetenskapligt nav som Akademiska hus driver. När projektet är färdigt ska det knyta ihop Stockholms universitet och KTH genom att tillhandahålla utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter. Projektet har stor fokus på hållbart stadsbyggande och är ett av pilotprojekten i det så kallade Citylab Action, ett nytt forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling.

Tack för några lärorika och spännande dagar!

Jonathan Svensson, Trainee Luleå