Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Här tillsammans med vår kollega från Trafikverket och våra handledare på Näringsdepartementet.

Traineepraktik på Näringsdepartementet n

Tillsammans med ytterligare två tjejer från Trafikverket har vi sammanställt remissvar till den nationella planen. Den färdiga sammanställningen ska sedan beredas för regeringen som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Arbetet med remissammanställningen har varit väldigt lärorikt då det gett en bra inblick i vad förslaget till nationell plan innehåller samt hur allmänheten ställer sig till den. Det kom in många synpunkter där flera instanser ställde sig positiva till att den finansiella ramen utökats med drygt 100 miljarder samt att en betydande andel föreslås gå till upprustning och underhåll av den befintliga järnvägen. Dessutom inkom det mycket åsikter om de föreslagna nya stambanorna för höghastighetståg där majoriteten tycker att de bör finansieras utanför anslagen.

Utöver att sammanställa remissvar hann vi bland annat med en rond med statssekreteraren, en beredning med infrastrukturministern och ett besök på Trafikutskottet på Riksdagen. Det gav en större förståelse kring arbetet på Regeringskansliet, och framförallt på Näringsdepartementet, samt kopplingen till Riksdagen.

Vi blev mycket väl omhändertagna under vår praktik och kände oss välkomna. Att vi dessutom kunde bidra med något viktigt som de kommer ha stor nytta av bidrog till att praktiken är en av de bästa vi genomfört under vår traineeperiod på Trafikverket.

Här tillsammans med vår kollega från Trafikverket och våra handledare på Näringsdepartementet.

 

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar
Amanda Blaag & Ida Lundskog