Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Många häftiga fordon igång samtidigt vid beläggningsarbetet.

Många häftiga fordon igång samtidigt vid beläggningsarbetet.

Underhåll i Tingstadstunneln

För tre veckor sedan fick jag och Sandra Granberg, som är trainee från 2015-kullen, vara med om något spännande! Vi fick hänga med på ett stort underhållsarbete i det södergående röret i Tingstadstunneln under helgen 16-19 oktober.

Två Sandror i Tingstadstunneln.
Två Sandror i Tingstadstunneln.
Fräsningsarbete
Fräsningsarbete
Förberedelser för vägmarkering.
Förberedelser för vägmarkering.


Varje dag använder ca 100 000 bilister tunneln. Som mest passerar 4500 fordon i timmen genom varje tunnelrör. Under helgen kör som mest ca 3500 fordon i timmen i vardera riktning. Detta medför givetvis ett enormt slitage och därmed ett stort underhållsbehov. För att kunna ta hand om den stora trafikmängd som dagligen passerar tunneln krävs en gedigen planering för att kunna genomföra ett underhållsarbete. Arbetet som utfördes helgen 16-19 oktober hade därför noggrant planerats under ett års tid. Planering och förankring var jätteviktigt för projektet, särskilt med tanke på att förra årets underhåll av det norrgående röret hade skapat trafikkaos i Göteborg med långa köer.

Det som var aktuellt denna gång var beläggnings- och betongarbeten i södergående röret. Då arbetena krävde specialfordon samt att flera delar gjordes i en följd, så stängdes det södergående röret för trafik från kl.22 på fredagen till kl.5 på måndagen. Trafiken fick ledas om till det norrgående röret, där det blev ett södergående körfält och två norrgående. Kapaciteten minskade därför med hälften och det var stor risk för långa köer. Med förra årets underhåll av norrgående röret i minnet, väntades trafikkaos med milslånga köer. Därför gick Trafikverket tidigt ut med mycket information i mängder av kanaler för att uppmana trafikanter att använda andra vägar eller om möjligt lämna bilen hemma. Informationen togs väl emot och det var i stort sett inga köer under arbetet, vilket var helt fantastiskt med tanke på den trafikmängd som det vanligtvis är.

Det var jättespännande att få vara med i tunneln! Det var väldigt lärorikt att se hur ett så stort underhållsarbete går till och hur alla team samarbetar och löser problem tillsammans. (Det arbetade ungefär 70 personer ihållande i tunneln från stängning till öppning). Det var även kul att lära sig mer om beläggningsarbete och vilka faser som finns i ett sådant projekt, särskilt när det är i en så komplex miljö. Dessutom är Tingstadstunneln en väldigt häftig anläggning att ha besökt och lärt sig mer om!

/Sandra Johansson, trainee på Nationell planering