Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trainee – revisionsledare

Vi söker en trainee som vill hjälpa Trafikverket att bli ännu bättre på att nå verksamhetens mål.

Internrevisorns uppdrag är att utveckla och skydda organisatoriska värden genom att tillhandahålla riskbaserad och objektiv försäkran, råd och insikt. Internrevisionen inom Trafikverket har 15 medarbetare som arbetar med alla verkets enheter och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga inte enbart med ekonomifrågor. Detta kan till exempel handla om planering, nybyggnation och underhåll av infrastruktur, men även om informationssäkerhet, trafiksäkerhet och miljö. Vi ser att du har ett genuint intresse av etikfrågor. Vi gör dig först till internrevisor, därefter till revisionsledare. Kanske vill du efter några år gå vidare till andra utmaningar med nya kunskaper och erfarenheter i bagaget?

För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap.

Tjänstens placeringsort är Borlänge.

Rekryterande chef: Peter Funck 070-618 78 00

Internrevisionen

Internrevisionen ansvarar för att utifrån analys av verksamhetens risker granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att Trafikverket bedrivs effektivt, enligt gällande rätt, redovisas på ett tillförlitligt sätt samt hushåller väl med statens medel.