Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trainee – utredare – Digitaliseringen av transportsystemet

Som trainee – utredare får du en viktig roll i samhällsplaneringen genom att analysera och identifiera hur transportarbetet och användarnas resvanor förändras i en digital framtid. Du kommer att tillhöra programmet Digitaliseringen av transportsystemet.

I ditt uppdrag som utredare kommer du att få arbeta med frågor som hur digitaliseringen och utvecklingen av autonoma fordon, elektrifiering, uppkopplade system och delningsekonomi påverkar samhället. En av dina uppgifter blir därför att tillsammans med dina programkollegor transformera och stärka Trafikverkets förmåga att planera för ett transportsystem i förändring.

Tillsammans inom gruppen arbetar ni tvärfunktionellt och driver förändringsarbetet internt. Uppdragen kan vara av komplex karaktär och har ofta flera involverade samverkansparter, såsom regioner, trafikhuvudmän, kommuner samt privata aktörer. Det innebär att du även får vara med när vi representerar Trafikverket i externa sammanhang.

I gruppen tar ni fram förslag till frågeställningar och hypoteser som efter analys och utredning kan leda vidare till ställningstagande och beslutsunderlag som bidrar till Trafikverkets förmåga att planera transportsystemet långsiktigt. Viktiga inslag blir här beställningar, genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt, scenarier samt att undersöka systemeffekter.

Som utredare får du en bred kunskap om Trafikverket och hur vi bedriver planerings-, utvecklings- och förändringsarbete samt en god kunskap om vår bransch. Du placeras bredvid programchefen vilket kommer att ge en god inblick i det strategiska arbetet och en insyn i hur det är att arbeta nära ledningsfunktionen.

Tjänstens placeringsort är Solna.

Rekryterande chef: Olof Johansson 073-637 17 15.

Planering

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås.