Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineetjänster 2019 inom verksamhetsområde Stora projekt

Stora projekt upphandlar och genomför Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Teknikingenjör, signal

Signalsystem är ett säkerhetssystem som i grunden har till uppgift att, med teknikens hjälp, förhindra att järnvägsfordon spårar ur eller kolliderar med varandra eller med vägfordon. Signalsystemen är också helt nödvändiga för att kunna framföra tåg i höga hastigheter och med tät tågföljd.

Signalteknik inom Trafikverket omfattar signal och ställverkssystem, kablar, manöver och tågledningssystem, spårledningar, skåp och teknikhus, växlar och spårspärrar samt trafikeringsregler. Trafikverket utvecklar för närvarande ett nytt signalsystem ERTMS som är ett Europa gemensamt system.

Som trainee stöttar du investeringsprojekten med sakkunskap inom ditt teknikområde. Du deltar i arbetet med kravställning och uppföljning samt granskar leveranser av ritningar och dokument. I rollen deltar, leder och driver du teknikmöten och teknikspecifika frågor i samverkan med projektens konsulter och entreprenörer. Du är även investeringsprojektens representant i tekniska frågeställningar gentemot mottagande och förvaltande organisationer, både internt och externt.

Du har möjlighet att delta i arbetet med att förbättra Trafikverkets styrande och stödjande dokument samt delta i utvecklingsprojekt och i Trafikverkets forskning- och innovationsverksamhet (FoI). Teknikingenjör är första steget i Trafikverkets karriärtrappa för tekniska specialister.

Placeringsorter: Stora projekt söker två teknikingenjörer och placeringsorter är Solna och Göteborg.
Övriga krav för tjänsterna: Svenskt medborgarskap.
Rekryterande chefer: Göran Blomberg 010-123 19 10 (Solna) och Camilla Rydén, 010-123 14 88 (Göteborg)


Projektingenjör, verksamhetsutveckling ERTMS Stab

Projekt ERTMS inför ett nytt signalsystem enligt Europeisk standard, vilket utgör en viktig del av standardiseringen och digitaliseringen av järnvägsanläggningen. Projektet består huvudsakligen av två delar. Dels en systemutvecklingsdel som tar fram det nya systemet för svenska förhållanden och dels en byggnationsdel som bygger om signalanläggningen längs hela den svenska järnvägen med hjälp av en industrialiserad LEAN-process. Totalt ska omkring 860 driftplatser byggas om och utrustas med det nya systemet.

Som projektingenjör jobbar du i staben som utgör ett stöd för hela projektet. Du kommer delta i olika interna verksamhetsutvecklingsprojekt som bland annat syftar till att optimera verksamheten inför den kommande utrullningen av det nya systemet. Arbetet omfattar allt från riktade analyser, utveckling och optimering av processer och modeller samt uppföljning av olika delar av verksamheten.

Som trainee på Stora projekt finns det en mängd spännande arbetsuppgifter där du på sikt har möjlighet att utvecklas till projektledare för att driva egna utvecklingsprojekt.

Placeringsort: Solna.
Övriga krav för tjänsten: För denna tjänst är svenskt medborgarskap ett krav.
Rekryterande chef: Ann-Sofie Chudi 010-123 06 55


Projektingenjör, ERTMS

Projekt ERTMS har som uppdrag att utveckla och införa det nya digitala trafikstyrningssystemet i Sverige.

Projektet står nu inför att färdigställa första utvecklingsreleasen av marksystem ERTMS Level 2 inför starten av utrullningen i det svenska järnvägsnätet. Första banan som rullas ut är Malmbanan 2021, därefter Södra Stambanan med start 2023.

Utvecklingsarbetet handlar mycket om att styra mot de krav som projektet formulerar för ERTMS-systemet och följa upp funktionaliteten i levererade applikationer. Vidare följer vi den utveckling och det standardiseringsarbete som bedrivs på Europanivå.

Som projektingenjör kommer du att medverka i ett eller flera av stegen i vår iterativa process - specifikation, utveckling, test, pilot och uppföljningen i tillgänglighet som är våra steg för att ta fram och vidareutveckla ERTMS-systemet.

Som trainee får du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en stimulerande miljö med många olika spetskompetenser. På sikt finns möjlighet att utvecklas till projektledare för att driva egna utvecklingsprojekt.

Möjlig placeringsort: Borlänge eller Solna.
Övriga krav för tjänsten: Svenskt medborgarskap.
Rekryterande chef: Kenneth Nordstrand 010-123 88 17