Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Traineetjänster 2019 inom verksamhetsområde Underhåll

Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt.

Specialist, informationsförsörjning

Digitaliseringen påverkar Trafikverket och vi vill maximera möjligheterna. Just nu pågår stora utvecklingsprojekt inom Trafikverket med fokus på "Digitalisering av tåglägen" och vikten av korrekt information om anläggningen i våra system.

Enheten Järnvägsdata ansvarar för system, verktyg, struktur och arbetssätt för information om järnvägsanläggningen. Vi stödjer dataleverantörer, tar emot dataleveranser, ajourhåller och tillhandahåller den digitala informationen om våra järnvägar till nytta för hela Trafikverket.

Som trainee kommer du att arbeta med att identifiera förändringsinitiativ, driva förändringsarbete och implementera resultaten i vår verksamhet kopplat mot de utvecklingsprojekt som pågår inom Trafikverket.

Du har möjlighet att arbeta brett inom detta spännande område och att växa in i rollen som specialist samt skaffa dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet.

Placeringsort: Borlänge.
Övriga krav för tjänsten: Svenskt medborgarskap.
Rekryterande chef: Annika Renfors 010-123 95 10


Utredare, verksamhetsstyrning

Som utredare inom enhet Strategi kommer du att jobba med att utveckla och förbättra vår väg- och järnvägsanläggning. Enheten arbetar med utvecklingsstyrning, framtagande av strategier för hur anläggningen ska fungera i framtiden och driver även strategiska initiativ och projekt. Du kommer att få vara med och utveckla transportsystemet genom att driva utredningar och projekt för att identifiera och utveckla nya innovativa lösningar i syfte att nå god tillgänglighet i transportsystemet för medborgare och näringsliv.

Arbetet sker i samverkan med olika nationella aktörer, även internationellt samarbete kan vara aktuellt. Detta för att möta de förväntningar som medborgare och näringsliv har utifrån de förutsättningar och möjligheter som ny teknik ger. För att följa den samhällsutveckling som sker kommer Trafikverket att satsa extra på digitalisering under kommande år. Som trainee får du möjlighet att initiera och driva olika utredningar inom digitalisering i syfte att säkerställa att Underhåll når den övergripande målbilden, "En uppkopplad och hållbar anläggning 2025".

Omvärldsbevakning är en del i vårt arbete. Vi följer upp, initierar och deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt och har omfattande samverkan med andra aktörer såsom myndigheter, branschorganisationer, industrin och akademin såväl nationellt som internationellt.

Som trainee ges du möjligheten att växa in i rollen som utredningsledare/sakkunnig inom området och skaffa dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet och våra samarbetspartners. Med tiden kommer du leda och driva projekt och samarbeten inom vårt verksamhetsområde.

Möjliga placeringsorter: Luleå, Borlänge, eller Göteborg.
Övriga krav för denna tjänst: B-körkort och svenskt medborgarskap.
Rekryterande chef: Marielle Svan 010-123 09 65


Specialist, bro- och tunnelteknik

Engagerar ny teknik och utveckling dig? Vill du vara med och utveckla morgondagens tekniska lösningar för broar och tunnlar? Som specialist deltar du i bro- och tunneltekniska utvecklingsprojekt för båda transportsystemen väg och järnväg. Exempel på frågeställningar som kommer att vara viktiga för dig är ny teknik för att övervaka våra bro- och tunnelkonstruktioners tillstånd med hjälp av digitalisering och en alltmer uppkopplad anläggning. Andra exempel på frågor du kommer att arbeta med är att anpassa våra konstruktioner till ett förändrat klimat och att ständigt ha ett livscykelperspektiv i fokus för våra konstruktioner.

Du kommer att samarbeta med kollegor runt om i landet men också med nationella och internationella samarbetspartners. I rollen utvecklar du din kompetens tillsammans med Sveriges största infrastrukturförvaltare och i samarbete med kollegor som är experter inom sina teknikområden.

Som trainee ges du möjligheten att växa in i rollen som specialist och skaffa dig en bred kunskap om Trafikverkets verksamhet. Med tiden kommer du att kunna driva komplexa och teknikslagsövergripande projekt.

Möjliga placeringsorter: Borlänge, Solna eller Linköping.
Övriga krav för tjänsten: B-körkort.
Rekryterande chef: Eva Gustavsson, 010-123 92 34