Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nathalie jobbar med dokumentkvalitet

Nathalie Carlberg har studerat systemvetenskap och arbetade i somras i Göteborg med dokumentkvalitet och hur olika projekt fungerar. Hon visste förhållandevis lite om Trafikverket. Nu har hon lärt sig hur myndigheten har utvecklats och ser ut i dag.

Nathalie Carlberg är 22 år och läste i år klart systemvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon kom i kontakt med Trafikverket genom en annons för sommarjobb. Nathalie har inte tidigare arbetat på en myndighet och visste förhållandevis lite om Trafikverket, men tänkte att det vore roligt att söka.

Ser över kvaliteten på dokument i Trafikverkets projektportal

Nathalie arbetade under sju veckor i sommar inom verksamhetsområde Stora projekt i Göteborg.

– Det jag jobbade med på Trafikverket var först och främst dokumentkvalitet. Jag har arbetat i Projektportalen för Investera. Projektportal Investera (PPI) är en gemensam digital arbetsyta för beställare och leverantörer för att utbyta och lagra information. Där jag har gått igenom alla dokument och framförallt redigerat metadatamärkningen så att egenskaper hos dokumenten infogas automatiskt, berättar hon.

Nathalie har även testat det nya PPI 5 för Projekt Västlänken, gått igenom helheten och vissa specifika delar för att bland annat se att metadatamärkningen fungerar i den nya versionen av PPI. Utöver detta har hon kommit med förbättringsförslag till olika delar och visat på hur det hade sett ut i verksamheten.

Har varit tufft men givande på flera sätt

Den största utmaningen med arbetet har varit att komma in i arbetssättet och förstå processen – varför och framförallt hur de olika projekten inom Trafikverket arbetar, och även vilka som arbetar i projektportalen. Detta var en förutsättning för att sedan kunna komma med förbättringsförslag.

– Det jag främst har lärt mig är hur investeraprocessen ser ut och hur projekt inom Trafikverket använder sig av dokument inom projekten. Men jag har även satt mig in i hur projekt använder sig av olika arbetsrum och projektportaler för leda, styra och organisera projekt som i vissa fall löper flera decennier. Jag har också fått lära mig vad Trafikverket gör, hur myndigheten ser ut och har utvecklats. Jag har insett hur lite jag visste om Trafikverket sen tidigare, säger Nathalie.

Nya människor och användbar utbildning

Det roligaste under perioden tycker Nathalie har varit att träffa och arbeta med nya människor, använda sig av sin utbildning och styra sina arbetsuppgifter. Hon har fått möjlighet att själv komma med förbättringsförslag för att sedan ta initiativ till att förverkliga dem, något som hon inte hade förväntat sig när hon började. Hon berättar att en bra inställning samt motivation att vilja lära sig och utvecklas är en fördel i arbetet.

– Jag skulle vilja säga att Trafikverket som arbetsgivare är väldigt bra och jag har definitivt utvecklats. Jag har fått bekräftat att den utbildning som jag gick faktiskt var väldigt användbar och har hjälpt mig i arbetet här, avslutar Nathalie.