Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anna-Klara arbetade med klimatanpassning

Intresset för klimat och infrastruktur ledde till examensarbete och sommarjobb på Trafikverket. Anna-Klara har under sommaren arbetat på verksamhetsområde Underhåll i Göteborg med att identifiera och analysera vägpartier som riskerar att bli översvämmade.

Anna-Klara Ahlmer har nyligen avslutat sina studier i Geografi vid Göteborgs universitet. På fritiden ägnar hon sig åt idrott där hon bedriver en aktiv elitsatsning och tävlar i racketsport runtom i Europa.

Under utbildningen väcktes hennes intresse för klimat och infrastruktur och när hon fick veta att det fanns möjlighet att skriva examensarbete åt Trafikverket nappade hon direkt. Efter att ha skrivit sitt examensarbete om metoder för att identifiera vägpartier som riskerar att bli översvämmade vid stora vattenmängder, blev hon anställd som sommarjobbare för att fördjupa sina kunskaper.

Viktigt arbete som kräver analysförmåga

Sommarjobbet har sträckt sig över två månader i Göteborg på verksamhetsområde Underhåll, avdelning Vägsystem. Där har Anna-Klara arbetat med klimatanpassningsfrågor.

– Min arbetsdag består av att testa olika metoder i datorprogrammet ArcGIS. Jag gör kartor och beräkningar över potentiellt översvämningsdrabbade områden. Jag testar egna metoder och jämför sedan dessa med Trafikverkets. De jämförs även mot de metoder som har gjorts i ett annat examensarbete som har behandlat samma problemställning. För att klara av arbetet krävs det goda kunskaper i GIS (geografiskt informationssystem) och en förmåga att kunna se samband. Det är även fördelaktigt att kunna göra analyser och bedöma trovärdigheten i resultaten, berättar Anna-Klara.

Utmaningar och lösningar

Den största utmaningen med sommarjobbet har varit tillgången till material. Dels den programvara som behövs vid genomförande av analyser, men även avsaknaden av ingående lager med information som till exempel markanvändning och jordarter. Det saknades också data på vägtrummornas lokalisering, vilket gör att platser som ser ut att kunna bli översvämmade egentligen inte löper någon risk om det finns en vägtrumma på platsen. Men då dessa inte finns registrerade är det svårt att kunna dra några tydliga slutsatser utan att besöka platsen och inventera lägen på trummorna samt deras dimensioner.

– Kunskaperna jag fick under sommarjobbet kommer vara till nytta för mig av då jag har fått arbeta med väldigt intressanta ämnen som dessutom varit relevanta för min utbildning. Jag har lärt mig mycket om vilka problem och begränsningar det finns. Det finns så mycket jag vill göra inom området. Ett förbättringsförslag, och delvis en upptäckt, är avsaknaden av data. Arbetet kan underlättas genom att utforma ett övergripande system där vägtrummor och alla tidigare översvämningar som orsakat stopp på vägarna registreras. Det roligaste med arbetet i sommar har varit att få en möjlighet att se hur Trafikverket arbetar och få en förståelse för hela verksamheten samt vilka utmaningar organisationen står inför, avslutar Anna-Klara.