Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

David undersökte ÄTA-arbeten

Inblicken i Trafikverket lockade David Björnfot. Han har under sommaren undersökt vilka ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående arbeten som förekommer mest i utförandeentreprenader. Han har även gjort platsbesök och uppföljningar av projekt.

David kommer från en by i Pajala kommun som heter Korpilombolo, men bor sedan två år tillbaka i Luleå tillsammans med sin 6-årige son. Sin lediga tid tillbringar han gärna med jakt och fiske. Ytterligare ett intresse som har märkts av i hans utbildning är teknik och utveckling. Han gick på tekniklinjen på gymnasiet i Pajala och läste sedan vidare på systemvetenskapsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Efter studierna jobbade han några år i skogsbranschen, innan studier lockade igen. I juni tog han ytterligare en examen, den här gången i samhällsbyggnad med inriktning mot infrastruktur, vid Luleå tekniska universitet.

Variation mellan kontors- och fältarbete

Efter att ha praktiserat på Trafikverket fick David ett ökat intresse och bestämde sig för att söka sommarjobb.

– I samhällsbyggnadsprogrammet ska man göra en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jag gjorde min VFU hos Trafikverket och fick under denna tid en inblick i Trafikverket som organisation och verksamhet. Det är en otroligt spännande miljö att arbeta i, som dessutom går hand i hand med min utbildning. Av den anledningen sökte jag mig till Trafikverket, berättar han.

Sommarjobbet sträcker sig över tre månader på kontoret i Luleå, inom verksamhetsområde investering, bärighet AC. David har bland annat tittat på vilka ÄTA-arbeten som är vanligt förekommande i utförandeentreprenader. Han skrev sitt examensarbete om ämnet, och sommarjobbet har gett möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet. Utöver detta har han arbetat med tidplaner och upprättat efterkalkyl för ett projekt. Dessutom innehåller sommarjobbet fältarbete i form av uppföljning och dokumentation av projekt samt platsbesök för projekt som är under produktion.

Den positiva bilden har förstärkts

– Det har varit utmanande att komma in i rutinerna eftersom det är mycket som är nytt. För att klara av arbetsuppgifterna är det viktigt att lyssna, ta till sig information och ställa frågor vid oklarheter. Det är även värdefullt att kunna vara självgående och ta ansvar.

David är övertygad om att han kommer att ha nytta av kunskaperna från sommarjobbet. Intresset för yrket har förstärkts, och kombinationen av att arbeta på kontor och ute i fält har gett en bred bild av den process som investeringsprojekt går igenom. Han har också lärt sig mycket om projektledning och hur en projektorganisation samverkar i det dagliga arbetet.

– Det roligaste har varit att få möjligheten att axla ett ansvar samt kombinera kontors- och fältarbete. Trafikverket erbjuder en arbetsmiljö som är otroligt utvecklande och stimulerande. Arbetsuppgifterna är något helt annat än vad jag tänkt mig. Det finns så mycket olika saker man kan arbeta med. Den positiva bild jag hade om Trafikverket innan jag påbörjade sommarjobbet har bara förstärkts, avslutar David.