Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Felix arbetade med utveckling och förbättring

Studenten Felix Antman Debels har i sommar arbetat inom projekt Norra länken, som är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. Han är intresserad av samhällsfrågor och infrastruktur både i och utanför arbetet.

Felix ska till hösten påbörja sista året på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad på KTH, med inriktning mot hållbar stadsplanering och design. Intresset för samhällsbyggnadsfrågor och infrastruktur sträcker sig även utanför studierna. Felix är mycket engagerad i politiska frågor och har bland annat skrivit debattartiklar i Dagens Nyheter och suttit i redaktionen för tidningarna Tvärdrag och Tiden. Dessutom har han valts av Sveriges ungdomsorganisationer att representera Sveriges unga på FN:s klimatkonferens COP21 i Paris i år.

– Jag sökte till Trafikverket eftersom infrastruktur och transporter är viktiga för samhället. Det är där det går att göra mest för att sänka utsläppen, och jag skulle i framtiden vilja arbeta med att förändra och förbättra hur man inom stads- och trafikplanering arbetar med miljöfrågor, berättar Felix.

Ett projekt som förbättrar trafik och miljö

Sommarjobbet var i Stockholm, på verksamhetsområde Stora projekt, närmare bestämt inom projekt Norra länken, som är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. Vägtunneln byggs för att lösa regionens trafikproblem, men också för att få en bättre miljö i innerstaden.

- Jag har ingått i ett av Norra länkens delprojekt som har hand om ett antal entreprenader, fortsätter Felix. Arbetet har varierat otroligt mycket; jag har bland annat arbetat med slutdokumentationen för ett antal avslutade entreprenader, hjälpt byggledarna, kontrollerat entreprenörernas genomförande samt tagit fram underlag och viktiga dokument. Jag har även fått hålla i samordningsmöten och följa med ut på arbetsplatsen för att se hur produktionen går till. Jag har också träffat åtgärdsplanering och lärt mig om deras verksamhet, nämligen att identifiera var problem i transportsystemet hänger ihop med verksamheten på Stora projekt.

Komplicerat men viktigt

Den största utmaningen med arbetet har varit att sätta sig in i en stor kunskapsmängd där det är många olika aspekter att hålla reda på, såsom kontrakt, ritningar och tekniska lösningar. Felix nämner att det är viktigt att vara noggrann och analytisk för att exempelvis kunna förstå vad som har blivit fel i en dokumentation, eller för att kunna svara en entreprenör som begär mer pengar. Han känner att han har haft en fördel av att arbeta med projektledning sedan tidigare, eftersom man behöver vara kreativ och flexibel och se till att allt dokumenteras utförligt och korrekt.

­­- Det har varit roligt och lärorikt att få vara en del av produktionskedjan och se hur det går till på riktigt. Det jag har studerat ligger avlägset från själva produktionen, och att då arbeta direkt mot entreprenören och se produkten av processerna har varit väldigt intressant. Det har gett mig en insikt om hur komplicerat det är med byggproduktionen, men samtidigt hur viktigt det är, avslutar Felix.