Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ludvig arbetade med samhällsplanering

Han reste jorden runt med tåg och flyg för att sedan landa på Trafikverket. Studenten Ludvig Cronqvist har under sommaren arbetat inom verksamhetsområde Planering med bland annat trafiksäkerhet, platsbesök och kartering av behov.

Ludvig bor i Uppsala och har studerat samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala universitet. Under studietiden valde han att läsa en termin i Australien samt praktisera i Bryssel, där han lärde sig mer om transportpolitiska frågor ur ett europeiskt perspektiv. I höst kommer han att fortsätta fördjupa sig mer i förhållandet mellan samhälleliga processer och deras geografiska placering, när han påbörjar masterprogrammet i samhällsgeografi vid Lunds universitet. Hans intresse för transport märks även av utanför studierna, eftersom han nyligen rest jorden runt med tåg från Stockholm till Singapore för att sedan fortsätta till USA via Filippinerna. Förutom att resan har varit otroligt spännande och gett kunskap om olika kulturer, har det även varit intressant att se hur infrastrukturen skiljer sig åt mellan olika länder och världsdelar.

Intresset för transport och trafikplanering ledde till Trafikverket

Ludvig hade positiva erfarenheter av sommarjobbet på Trafikverket från förra sommaren, och han fick möjlighet att tillämpa sina kunskaper även i år. Han befann sig under sju veckor på kontoret i Borlänge, inom verksamhetsområde Planering. Det var hans intresse för transport och trafikplanering som lockade honom till Trafikverket. Ytterligare en anledning till att han sökte är att man arbetar mycket med samhällsplanering inom verksamheten, allt från busshållplatser till höghastighetsjärnvägar.

– Jag har under sommaren arbetat med olika saker som ordinarie samhällsplanerare gör. Det innebär bland annat att jag har utrett en järnvägsövergång i Ludvika för att förbättra trafiksäkerheten. Kontorsarbetet har varierats med platsbesök samt möten med näringslivet och olika kommuner. Jag har också arbetat med GIS (geografiska informationssystem) för att kartera var alla kund- och kommunbehov finns i Region Mitt. Det har även ingått en del samhällsplaneringsärenden, exempelvis bygglov, remisser och andra typer av ärenden från kommuner, berättar Ludvig.

Att vara en del av en större process

En utmaning som han uppskattat är det faktum att han har fått möjlighet att vara spindeln i nätet och ta initiativ till att kontakta medarbetare och externa personer under arbetets gång. Ludvig har upplevt sommarjobbet som flexibelt, och han har kunnat variera arbetsuppgifterna. Med denna frihet följer det dock ett ansvar att kunna arbeta självständigt och driva arbetet framåt.

– Det roligaste med arbetet har varit att se hur planeringen fungerar, för det är så brett och det händer så mycket. Jag uppskattar att jag har fått vara en del av den stora processen och att det man utfört kommer att komma till nytta. Tiden på Trafikverket kommer vara till stor användning, eftersom jag har lärt mig väldigt mycket om samhällsplanering och hur samhällsbehov fångas upp, avslutar Ludvig.