Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Olof undersökte hur väl den långsiktiga planeringen följs

Studenten Olof Harrysson har under sommaren arbetat i Malmö där han tillsammans med sina kollegor har undersökt hur pass bra Trafikverket har använt de utsatta tiderna i järnvägsspåren.

Olof bor i Helsingborg där han läser till högskoleingenjör inom byggteknik med inriktning järnvägsteknik. Stora delar av undervisningen är även förlagd på Järnvägsskolan i Ängelholm. Anledningen till att han sökte till Trafikverket var att han ville veta mer om hur vi arbetar tillsammans med privata aktörer i järnvägsbranschen. Han ville även testa om Trafikverket kan vara en intressant framtida arbetsgivare.

Göra datamängden begriplig att förstå

Han har arbetat i två månader på Trafikplanering i Malmö tillsammans med tre andra studenter som läser samma utbildning som honom. De förde statistik över utförda banarbeten och kunde då se hur väl den långsiktiga planeringen följdes. Det vill säga om banarbetet hade startat i rätt tid och om hela den schemalagda tiden utnyttjats. Olof och hans kollegor undersökte även hur stor andel av banarbetarna som är extrainsatta eller akuta.

– Själva arbetet har gått ut på att kolla igenom "daglig graf", vilket är den tidtabell som tågklarerarna på trafikcentralen använder för att leda tågtrafiken. Förutom mycket information om tågtrafiken så ritar tågklarerarna också in vilka tider som banarbeten har blivit utförda på. De fyller även i tkl-boken, vilket är en slags sammanställning över de banarbeten och andra avvikelser som har inträffat under trafikdygnet. Mitt jobb har då varit att tillsammans med mina tre kollegor föra in och sammanställa denna information i en databas, för att kunna redovisa resultatet i diagram och skriftlig rapport, berättar Olof.

En intressant framtida arbetsgivare

Den största utmaningen har varit att så korrekt och lättbegripligt som möjligt sammanställa en stor mängd data. Det blir också en hel del hanterande av indata då alla stora banor i Trafikledningsområde Syd undersöks. Det är därför bra att kunna samarbeta och dela upp arbetet samt diskutera olika lösningar med kollegorna. Olof nämner att det är betydelsefullt att kunna arbeta i grupp. Det är också viktigt att inte vara rädd för att ställa frågor, för oftast får man svar på betydligt mer än det man undrade över.

– Jag hade redan ett stort intresse för järnvägen, men har fått ett intresse för Trafikverket. Det har varit roligt att arbeta i grupp och att man ständigt får lära sig nya saker om järnvägen. En dag var vi också på besök på Malmö trafikcentral och var ute och tittade på ombyggnaden av Trelleborgsbanan. Jag har fått stor kunskap om hur underhållsplaneringen fungerar och hur tågtrafiken trafikleds operativt. Sommarjobbet har lärt mig att hantera ett flertal digitala arbetsverktyg som används inom hela järnvägsbranschen. Dessutom har jag lärt mig var nästan alla driftplatser i södra Sverige ligger, avslutar Olof.