Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarjobb på projekt Hallandsås

Pernilla Lindau är intresserad av risker både i och utanför arbetet och har under två månader sommarjobbat på Projekt Hallandsås i Förslöv.

– Min huvuduppgift i sommar har varit att ta fram ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Hallandsåstunneln till när den tas i drift, berättar Pernilla. Jag har tagit fram styrande dokument, exempelvis drift- och underhållsinstruktioner för släckvattensystemet i tunneln.

Pernilla avslutade i våras sitt tredje år på brandingenjörsutbildningen på Lunds tekniska högskola – en utbildning som hon i höst kompletterar med en civilingenjörsutbildning i riskhantering.

Många omfattande områden

En av de stora utmaningarna har varit att sätta sig in i Trafikverket och det mycket omfattande Projekt Hallandsås. En utmaning med projektet är att viss information samt vissa beslut eller installationer gjordes för 20 år sedan. Det har hänt mycket under projektets gång, vilket har gjort att nya beslut har tagits och att en del information inte längre är aktuell.

– Järnvägen var för mig ett helt nytt område att sätta mig in i, och inblicken i hur Trafikverket arbetar och bedriver projekt har varit mycket lärorik för mig, säger Pernilla. Mina arbetsuppgifter har också varierat mycket, och naturligtvis har jag också fått möjlighet att göra ett par besök i tunneln.

Trafikverket har två gånger i veckan anordnat seminarier för alla sommarjobbare. Vi dessa informerar man både om de olika verksamhetsområdena och om de projekt som bedrivs just nu.

Nya lärdomar och erfarenheter

– Det har varit väldigt roligt att få tillämpa det som jag har lärt mig i min utbildning, fortsätter Pernilla. Jag har kunnat använda mina kunskaper och upplever att jag har kunnat tillföra något till projektet. Som student är det nyttigt att arbeta i en stor organisation med många olika delar och aktörer och dessutom att få inblick i hur stora projekt bedrivs.

Pernilla känner att hon har lärt sig otroligt mycket i sommar, och hon har fått fördjupad kunskap i ämnen som är relevanta för hennes utbildning, såsom framtagande av SBA och hur man kan behöva tänka annorlunda vid dimensionering av brandskydd.

Det är skillnad på att sitta i skolan och lära sig saker och att vara ute och arbeta i ett verkligt projekt. Lärdomarna om arbete inom organisationen och hur projekt bedrivs är några av de saker jag kommer ta med mig in i framtiden. Efter den här sommaren tycker jag att det ska bli ännu roligare att få komma ut i arbetslivet när jag har pluggat klart, avslutar Pernilla.