Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ella sommarjobbar med att hitta möjligheter till minskat buller

Möt Ella Uppala, en av våra många sommarjobbare som kan ge oss nya infallsvinklar och bidra till vår verksamhet. Hon arbetar i sommar med att hitta möjligheter till minskat buller på olika platser.

Ella Uppala är utbildad landskapsplanerare från Finland och studerar på masterprogrammet i Landscape Architecture vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vad var det som lockade med Trafikverket?

– Jag sökte flera sommarjobb runtom i Sverige, för att jag ville få erfarenhet av hur arbetskulturen är här. Det som är speciellt med Trafikverket är att det är en nationell myndighet, och jag var säker på att det skulle finnas meningsfulla arbetsuppgifter och rättvisa arbetsvillkor här.

Inom vilket verksamhetsområde sommarjobbar du?

– Jag ska jobba med minst ett, men förhoppningsvis två projekt. Det första projektet som jag arbetat med hittills är på Planering inom utredningsenheten. Hela arbetsperioden kommer alltså att kunna vara mellan fem och nio veckor.

Beskriv en vanlig arbetsdag!

– Mitt projekt handlar om att inventera lämpliga platser för att bygga bullervallar på i Stockholms län. Projektet syftar till att hitta möjligheter till minskat oönskat ljud och buller i utsatta fastigheter och friluftsområden samt hitta platser där schaktmassor från Trafikverkets byggprojekt kan återvinnas som byggmaterial till bullervallar vid statliga vägar.

– Som underlag har jag haft en GIS-databas (geografiska informationssystem), där jag har letat efter platser som både fyller vissa tekniska krav och är samhällsekonomiskt lönsamma. En del faktorer som påverkar lämpligheten av platsen kan man inte avläsa bara från GIS-underlaget, så för att välja platser som jag skulle åka till och inventera har jag delvis också använt Google Street View för att se hur datan och verkligheten har motsvarat varandra vid tidpunkten som Street View-bilderna var tagna. Jag har inte gjort några inventeringar på plats än, men hoppas att jag får göra det snart! Eftersom det här är min första längre vistelse i Stockholm har jag tillbringat min fritid med att lära känna staden och dess närområden.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det som är roligt med att jobba på ett projekt är att man verkligen får fördjupa sig i ett sakområde. Sakta får man en helhetsbild av problemen, genom att betrakta den från olika synvinklar. I mina tidigare sommarjobb samt utbildning har jag mest haft kontakt med folk som tillhör samma bransch som mig. Här på Trafikverket är medarbetarnas bakgrund mer varierande. Jag har också fått se hur exempelvis miljöspecialister ser på problematiken med bullervallar eller hur verksamheten jobbar med vägvisning. Det har också varit mycket intressant.

Vad har du för förväntningar i sommar?

– Gällande mitt projekt förväntar jag mig naturligtvis att få fram några resultat. Jag har redan några idéer kring hur GIS-underlaget kan förbättras, och även några punkter om vad som bör beaktas i allmänhet när man planerar och gestaltar bullervallar. Projektet har varit något mer komplext än vad jag tänkte mig när jag började, men det visar ju bara på mångsidiga förutsättningar verkligheten styr vid planering!

Namn: Ella Uppala
Ålder:
24
Bakgrund: Utbildad landskapsplanerare och studerar Master i Landscape Architecture, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Arbetsort: Solna, inom Planering