Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Josefin bedömer klimat – och miljöpåverkan

Hon tar med sig lärdomen om hur det är att jobba i och leda projekt av omfattande storlek. Josefin Schyllander arbetar i sommar med miljöanpassning av infrastrukturprojekt.

Vad var det som lockade med Trafikverket?

Trafikverket har alltid funnits med i spekulationerna kring potentiella framtida arbetsgivare. Anledningen till att jag sökte sommarjobb denna sommar var att jag läste en fördjupande kurs i MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) under hösten och därigenom kom i kontakt med Trafikverkets arbete inom miljöområdet.

Inom vilket verksamhetsområde sommarjobbar du?

Mitt sommarjobb är på Investering region Väst, Karlstad. Under sommaren är jag aktiv i två projekt: E18, delen Björkås-Sörmon där sträckan ska breddas för ökad trafiksäkerhet; och järnvägssträckan Kil-Ställdalen där kapaciteten ska höjas för effektivare transporter.

Beskriv en vanlig arbetsdag!

Mina arbetsdagar utgår ofta från Trafikverkets platskontor vid bygget av E18 strax väster om Karlstad. I E18-projektet har jag fått väldigt varierande arbetsuppgifter, ofta relaterat till det kontinuerliga miljöarbete som projektet innebär. Jag är bland annat med på de miljöronder där tillsynsmyndigheter deltar, hjälper till vid upprättande av anmälan och ansökningar samt får utföra grundvattenmätningar.

I projektet Kil-Ställdalen har jag ansvar för att upprätta en klimatkalkyl. Klimatkalkyl är ett relativt nytt verktyg som används för att beräkna ett infrastrukturprojekts klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Jag gillar att ha varierande arbetsuppgifter och jag känner att mina handledare litar på att jag ska göra ett bra arbete. Det känns kul och inspirerande att få ta ett stort ansvar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att jag lär mig enormt mycket och att jag är omgiven av duktiga kollegor som alltid tar sig tid att svarar på mina frågor. Det är också väldigt kul att få vara med i två projekt som är i byggnationsfas. Det händer saker hela tiden och det är häftigt att se bygget växa fram. Att få vara en del av både ett järnväg- och ett vägprojekt är nyttigt och en bra erfarenhet för framtiden.

Finns det något som har överraskat?

Jag visste sedan tidigare att miljöarbete är något som Trafikverket är engagerad i, men jag hade inte förstått hur stor del det är av verksamhetens arbete. Jag är positivt överraskad över den miljökompetens och det engagemang som finns i projekten. Vid E18 bygger Trafikverket en Faunabro för att reducera vägens barriäreffekter, ett exempel på en åtgärd som visar på nytänkande, innovationskraft och hänsyn till miljö - och naturintressen.

Vilka egenskaper har du haft mest nytta av hittills?

Att vara frågvis! Jag tror att det är viktigt att ta chansen att ställa frågor till alla man träffar, det lär man sig otroligt mycket av. Min erfarenhet är att de flesta tycker det är positivt att man visar intresse. Fikarasterna är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om Trafikverket och ta del av kompetensen hos medarbetarna.

Sedan har jag naturligtvis haft stor nytta av min utbildning. Klivet från skolbänken till arbetslivet är stort men långt från oöverkomligt, och det är kul att se att många av de kurser man läst har varit relevanta. Jag har bland annat fått haft nytta av kunskaper från kurser i MKB (Miljökonsekvensbeskrivning), miljökemi och LCA (Livscykelanalys).

Vilken är den viktigaste lärdomen du tar med dig från ditt sommarjobb?

Jag tar med mig många lärdomar från min sommar på Trafikverket. Något jag tar med mig från båda projekten är lärdomen om komplexiteten att jobba i och leda projekt av denna storlek. Den viktigaste lärdomen är att jag kan! Att min utbildning har gett mig verktygen och att jag är väl rustad för att ge mig ut i arbetslivet om ett år.

Namn: Josefin Schyllander
Ålder: 25
Bakgrund: Påbörjar till hösten sitt femte år på civilingenjörsutbildningen med inriktning energi – och miljöteknik vid Karlstads universitet.
Arbetsort: Karlstad, inom Investering