Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Linus arbetar med markförhandling

Linus har fått inblick i ett projekt som påverkar medborgare och näringsliv. Han arbetar i sommar med markförhandling inom verksamhetsområdet Stora projekt och utbyggnaden av Mälarbanan.

Linus har spenderat sina tre senaste år i Lund, på Lunds Tekniska Högskola där han studerar till civilingenjör inom lantmäteri. I höst kommer han att påbörja sin master och har valt inriktningen fastighetsrätt och fastighetsekonomi.

– Jag sökte till Trafikverket då jag ville tillämpa mina kunskaper jag fått under studietiden även i praktiken. Då jag tidigare arbetat på konsultsidan tyckte jag att det vore väldigt intressant att även testa på att arbeta inom beställarrollen. Trafikverket är en myndighet som enligt mig har goda värderingar och jag kände att det vore en klockren arbetsgivare för mig, säger Linus.

Möjligheter till innovativa tankesätt

Hans fot in i Trafikverket påbörjades redan förra sommaren då Linus fick erbjudandet att arbeta med markförhandling inom Stora Projekt och utbyggnaden av Mälarbanan i norra Stockholm. När han sedan fick möjligheten att komma tillbaka även i år tvekade han inte en sekund. Som markförhandlare har man kontakt med de fastighetsägare som blir berörda innan, under och efter byggtiden. Vid utbyggnaden av järnvägen behöver Trafikverket tillgång till mark som är nödvändig. Det kan handla om fastigheter som måste lösas in, servitut som måste bildas eller om delar av fastigheter som tas i anspråk. Mycket av arbetet blir rent kommunikativt med fastighetsägarna där överenskommelser ska skapas, avtal ska skrivas och information ska förmedlas.

– Att arbeta med ett så stort projekt är oerhört roligt och jag har under tiden jag jobbat inom projektet fått en större inblick i många olika yrkesgrupper samt insett vikten av att alla funktioner måste samarbeta för att projektet ska flyta på felfritt. Det är en stor skillnad från arbetet i praktiken jämfört med den teoretiska kunskapen jag har samlat på mig under min utbildning, men ju längre jag arbetar desto bättre lär jag mig att tillämpa mina teoretiska kunskaper även praktiskt, fortsätter Linus.

Att arbeta med markförhandling är ett väldigt intressant projekt med många inblandade parter och där många människor blir påverkade. Det roligaste med att arbeta inom markförhandling är att inget fall är det andra likt. Då varje fastighet är unik innebär detta även att nya lösningar och utvägar behövs tillämpas på varje enskild fastighet. Detta öppnar möjligheten för ett väldigt innovativt tankesätt där det gäller att försöka tolka varje ärende separat. Linus belyser att problemlösning i arbetslivet är väldigt stimulerande, och eftersom det finns mycket kunskap inom organisationen finns det alltid någon att bolla idéer med ifall kluriga situationer uppstår.

En lärorik och utvecklande sommar

Han upplever att sommarjobbet är mycket mer lärorikt än vad som förväntades. Linus känner att han har fått utnyttja sin kompetens och utvecklas varje dag. Att arbeta för en organisation som arbetar med samhällsutveckling tycker han är mycket intressant, framför allt när det handlar om så stora projekt och stora summor som ska förvaltas väl. Det som har upplevts annorlunda med Trafikverket jämfört med tidigare arbetsgivare är att han har fått en större inblick på ett projekts alla olika yrkesroller.

– Jag blev väldigt positivt över den stora blandningen av människor inom organisationen. Här finns alla olika typer av människor; personer med olika bakgrund, intressen, åldrar och erfarenheter. Detta innebär att man kan lära sig extremt mycket då alla människor har sin egen kunskap att dela med sig av. Någonting annat som överraskade mig är hur duktiga Trafikverket är på att se till att vi sommarjobbare trivs. Trots att det är semestertider och kontoren stundtals kan vara relativt tomma erbjuds alltid seminarium, sommarträffar och annat roligt för oss sommarjobbare, avslutar Linus.

Namn: Linus Odell
Ålder: 24
Bakgrund: Studerar till civilingenjör inom lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola
Arbetsort: Stockholm, inom Stora projekt