Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gabriella inventerar blommor och bin

Gabriella Johansson vill arbeta med naturvård, både praktiskt och teoretiskt. Hon hittade sitt första jobb som biolog på Trafikverket där hon under fyra veckor inventerat växter och insekter längs vägarna.

En bit in i sommaren arbetar Gabriella med att sammanställa data och skapa underlag för de entreprenörer som ska sköta driften av vägarna. Den artrika flora som finns i utmed en del vägsträckor ska skötas på ett särskilt sätt, och detsamma gäller för alléer och träd. Trafikverket gör också insatser för att underlätta för djur att passera vägar, till exempel med grodtunnlar och utterpassager.

Känns rätt

– Det här jobbet känns väldigt rätt! Jag får jobba med en av de uppgifter jag verkligen vill ägna mig åt. Trafikverket är en rolig arbetsplats eftersom verksamheten är bred – folk har många skilda kompetenser och väldigt många olika uppgifter. På min avdelning jobbar miljöspecialister. Samtidigt får jag en bra inblick i väg och vägbyggnad och hur vi samverkar med konsulter och entreprenörer, säger Gabriella Johansson som arbetar på Trafikverket i Göteborg.

I fjol blev hon klar med sin master i biologi med inriktning naturvård. En studiekamrat tipsade om sommarjobbet.

– Jag hade nog aldrig föreställt mig att min kompetens skulle vara efterfrågad på just Trafikverket, säger hon.

Inventerar vägar

Tillsammans med sina nya kollegor har hon inventerat vägar i ett antal av Trafikverkets driftområden, bland annat i Värmland.

– Nästan alla växter som förr fanns på betes- och slåttermarker finns kvar i vägkanterna, liksom fjärilar och vildbin som är beroende av de här biotoperna. Vi inventerar alla vägar och beskriver hur entreprenörerna ska sköta vägkanter med högre naturvärden. Det är viktigt att slåttern sker vid rätt tillfälle så att blommorna hinner fröa av sig, förklarar Gabriella.

Under fyra veckor hinner man se mycket

Gabriella har nytta av den artkunskap som biologistudierna gett henne.

– Jag hittade en del rödlistade arter, bland annat skogsklocka, slåtterfibbla och backsippa. Tyvärr har vi numera stora problem med lupinerna som breder ut sig och kväver all annan växtlighet. De sprider sig lätt, har kraftiga rötter och är mycket svåra att få bort när de väl etablerat sig.

Vägkanterna har blivit en fristad för många hotade arter. Dessutom gör den blommiga mångfalden vägarna vackra. Under fyra veckor i fält hinner man se mycket.

– Häftigast var nog de två hermeliner som dök upp vid en väg utanför Torsby. De är visserligen inte rödlistade, men väldigt roliga att titta på.

Namn: Gabriella Johansson

Ålder: 29

Bakgrund: Master i biologi med inriktning naturvård vid Göteborgs universitet.

Arbetsort: Göteborg, Trafikverket Underhåll, avdelning Teknik och miljö.