Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tre personer cyklar

Förmåner och balans i livet

Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.

Kompetensutveckling

Vårt mål är att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Planen tas fram i dialog mellan chef och medarbetare. Genom de kontinuerliga samtalen säkerställer vi att kompetensutvecklingen svarar mot individens och verksamhetens behov.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, utan ingår även i det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om att samverka med kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Hälsoarbete

Hos oss ser vi hälsoarbete som en investering och något som ska genomsyra det vi gör på organisatorisk nivå, som ledare och chef och som medarbetare. Hälsoarbetet sker gemensamt i hela organisationen och är även en viktig del i medarbetarsamtalen på individnivå.

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig resurs för Trafikverkets arbete med att forma en god arbetsplats genom främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Via företagshälsovården erbjuds alla medarbetare råd, stöd och hjälp när så behövs, samt sjukvårdsrådgivning för sig och sina familjemedlemmar.

Aktiva fritidsföreningar

För alla anställda finns det möjlighet till fritidsaktiviteter genom våra fritidsföreningar och möjlighet att hyra fritidshus eller lägenheter.

Individuell och marknadsanpassad lön

Som medarbetare på Trafikverket får du en individuell och marknadsanpassad lön samt i många fall även möjlighet till flexibel arbetstid beroende på befattning och arbetsuppgifter.

Föräldraledighet och ersättning

Våra föräldraledighetsbestämmelser ger 420 semestergrundande dagar istället för de 120 dagar som semesterlagen anger. Vi ger även ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.
Föräldrar ges även möjlighet att arbeta deltid fram till dess att barnet fyllt 12 år.

Semesterledighet

Våra semesterbestämmelser ger rätt till semesterledighet 28, 31 respektive 34 dagar beroende av ålder.

Övriga förmåner

  • Friskvårdbidrag  (upp till 3000 kr/år)
  • Förmånscykel (bruttolöneavdrag) 
  • Ersättning för läkemedel (upp till högkostnadsskydd)
  • Ersättning för viss sjukvård (upp till 1500 kr/år
  • Kollektivtrafikkort i vissa regioner (nettolöneavdrag)

Det finns fler förmåner med att vara anställd hos oss. Vi berättar gärna mer om dem när vi får tillfälle att träffas!