Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tre personer cyklar

Förmåner och balans i livet

Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra helhet i livet.

Individuell lön, flexibel arbetstid och lång semester

Som medarbetare på Trafikverket får du en individuell och marknadsanpassad lön samt möjlighet till flexibla arbetstider. Vi erbjuder längre semester än på de flesta andra arbetsplatser: 28, 31 respektive 34 dagar beroende på din ålder.

Kompetensutveckling

Vårt mål är att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Planen tas fram i dialog mellan chef och medarbetare. Genom de kontinuerliga samtalen säkerställer vi att kompetensutvecklingen svarar mot individens och verksamhetens behov.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, utan ingår även i det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och nätverk. Det kan också handla om att samverka med erfarna och mindre erfarna kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Hälsoarbete

Hos oss ser vi hälsoarbete som en investering och något som ska genomsyra det vi gör på organisatorisk nivå, som ledare och chef och som medarbetare. Hälsoarbetet sker gemensamt i hela organisationen och är även en viktig del i medarbetarsamtalen på individnivå.

Friskvårdsbidrag

Alla medarbetare i Trafikverket får årligen ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor som enkelt kan nyttjas i förmånsportalen. Du kan nyttja friskvårdsbidraget på kända friskvårdsanläggningar, bland annat för massage, gym, dans och yoga.

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig resurs för Trafikverkets arbete med att forma en god arbetsplats genom främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Via företagshälsovården erbjuds alla medarbetare råd, stöd och hjälp när så behövs. Genom vår tjänst Sjuk och frisk, får alla medarbetare sjukvårdsrådgivning för sig och sina familjemedlemmar.

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, tandvård i form av oralkirurgisk behandling och psykologbehandling samt sjukvårdande behandling och sjukhusvård med högst 1 500 kronor per år. Till läkarvård räknas även mammografi, cellprovtagning och PSA-prov. Vi erbjuder ersättning för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Trafikverket betalar ut ersättning upp till högkostnadsgränsen.

Aktiva fritidsföreningar

För alla anställda finns det möjlighet till fritidsaktiviteter genom våra fritidsföreningar och möjlighet att hyra fritidshus eller lägenheter utmed kusterna och i fjällen.

Förälder

Om du som medarbetare ska ta ut din föräldraledighet erbjuder Trafikverket ett föräldrapenningtillägg på 10 % utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut, om din månadslön är 37 333 kr/mån eller lägre.

Om din månadslön är högre än 37 333 kr/mån får du först 10 % på lönen upp till 37 333 kr och om du tjänar mer får du dessutom 90 % på den del av lönen som ligger över 37 333 kr.

Gränsbeloppet för år 2017 är 37 333 kronor/månad.

Du ges även möjlighet att arbeta deltid fram till dess att barnet fyllt 12 år.

Övriga förmåner

Det finns fler förmåner med att vara anställd hos oss. Vi berättar gärna mer om dem när vi får tillfälle att träffas!