Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Jimmy

Jimmy – långsiktig planerare

Jimmy  är med och tar fram planen för hur flygtrafik, järnväg, sjöfart och vägar ska se ut om tolv år – över hela landet. Det är ett jobb som förändrar Sverige och kommer alla medborgare till gagn.

Det kan handla om utbyggnaden av Citybanan i Stockholm eller om vägar till gruvor i Norrland – den nationella planen för transportsystemet rör allt som handlar om hur vi ska transportera människor och produkter över landet. Mitt i allt sitter Jimmy, och det har varit hans dröm i många år.

Vad var det som lockade med Trafikverket?

– Jag har länge velat arbeta med stora och långsiktiga infrastrukturfrågor och då är Trafikverket och den här rollen helt rätt. Dessutom är det en väldigt inspirerande och utvecklande arbetsplats, där 150 olika yrkesroller samsas för att kunna göra rätt avvägningar och ta rätt beslut. Här har vi IT-specialister, ekonomer, matematiker, statistiker, statsvetare, geografer och mycket mer – det skapar en väldig dynamik.

Berätta om din roll!

– Jag är med att ta fram den nationella planen för det svenska transportsystemet. Det är en plan som löper på tolv års sikt och vi tar fram en ny plan var fjärde år. Alla projekt med en budget på över 50 miljoner kronor är med i planen, men alla mindre brister och behov finns också med. Vare sig det gäller järnväg, sjöfart, flygtrafik eller det svenska vägnätet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Vi samlar in och går igenom de brister och behov som finns, och de rapporteras till oss från både lokal, regionaloch nationell nivå. Sedan gör vi samhällsekonomiska bedömningar kring lönsamhet och prioritering för olika projekt. Så jag läser många rapporter och förslag och diskuterar olika alternativ och lösningar. Dessutom reser jag mycket för att själv få en överblick över de olika projekten – nu ska jag till exempel snart upp till Kiruna för att se hur det går med flytten av staden.

Vilka utmaningar möter du?

– Framför allt är det så klart komplexiteten i hela det svenska transportsystemet. Hur kommer Sverige att se ut om tolv år, vilka behov kommer det att finnas då och hur kommer olika projekt att påverka varandra? Om vi bygger den här järnvägen, kommer människor då att färdas med den och vad innebär det för till exempel vägtrafiken. Det är stora och komplexa frågor, men väldigt intressanta.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Förutom utmaningen i sig så är det känslan av att vara en del i en positiv samhällsutveckling – att jobba för Sveriges och svenskarnas bästa. Dessutom arbetar jag med saker som kommer att finnas kvar och fungera länge, och det känns meningsfullt.

Vad finns det för karriärmöjligheter på Trafikverket?

– Det finns stora möjligheter att både byta tjänst och att avancera i karriären. Det finns många projektledarroller, specialistroller och chefsjobb, över 150 olika yrkesroller och den interna arbetsmarknaden är stor. Dessutom finns möjligheten att få jobba utomlands via Trafikverkets dotterbolag Sweroads. Vi arbetar över hela världen med att som konsulter lära ut trafiksäkerhet, eftersom Sverige är bäst i världen på det.

Text: FRAMTIDSFÖRETAGEN 2014

Läs artikeln i sin helhet i Framtidsföretagens tidning (pdf-fil)

Kort om Jimmy 

Titel: Långsiktig planerare nationell nivå.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers tekniska högskola, examen 2013.
Ditt viktigaste karriärval? I grund och botten handlar det nog om de värderingar och drömmar jag skapade långt innan jag började plugga. Ända sedan dess har jag målmedvetet jobbat för att få ett jobb som detta.