Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elkontakt på björk.

Doktorandprogram Rescope

Trafikverket påbörjar ett initiativ under 2016 i syfte att öka samverkan mellan akademi och praktik och öka förståelsen för våra strategiska frågor, genom doktorandprogrammet Rescope (Research Cooperation for Phd Education).

Vi vill skapa långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor runt om i landet för att gemensamt kunna attrahera skickliga forskare och för att över tid identifiera styrkor och svagheter utifrån forskningsportfölj och framtida kompetensbehov. Det ger doktoranderna en möjlighet att närma sig praktiken hos Trafikverket eller andra aktörer, och förbereda dem för vidare arbete inom näringsliv och myndighet.

Inbjudan till programmet har gått via de upparbetade kontakter Trafikverket redan har till olika lärosäten. Intresserade lärosäten anmäler sig och har en kontaktperson, doktorander anmäler sig till oss och till respektive kontaktperson för samordning. Vill ni som lärosäte höra mer om vad programmet innebär, hör av er till kontaktperson (se under Kontakta oss).

Programmet kommer bestå av:

  • Seminarier som fokuserar på Trafikverkets uppgift och utmaningar och seminarier som fokuserar på doktorandpresentationer och nätverksskapande
  • Studiebesök på ett av Trafikverkets stora projekt
  • Mentor från Trafikverket till doktorander inom programmet

Målet med programmet är att doktorander ska nätverka med varandra och oss på Trafikverket, samt att deras forskningsresultat ska ha en tydligare mottagare på Trafikverket. Doktorandernas och övriga forskares resultat kan därigenom lättare implementeras och användas i det dagliga arbetet.

Fakta

Förutsättningar för doktorander att delta

Doktorander med pågående studier finansierade av Trafikverket som vill ingå i programmet förväntas:

  • Närvara vid seminarier och studiebesök anordnade av Trafikverket eller universitet
  • Vara tillgängliga för mindre seminarier anordnade av Trafikverket

Nya doktorander finansierade till minimum 50 % av Trafikverket förbinder sig till att:

  • Närvara vid seminarier och studiebesök anordnade av Trafikverket
  • Vara tillgängliga för mindre seminarier anordnade av Trafikverket
  • Tillsammans med Trafikverket diskutera förutsättningar att tillbringa viss tid hos Trafikverket.