Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rullstolsburen person med en ledarhund.

Inkludering och likabehandling

För Trafikverket ses olikheter som en tillgång i alla delar av verksamheten. Vi behöver mångfald för att på bästa sätt leva upp till vår vision och möta samhällets utmaningar.

Alla människors lika värde och respekt för varje individ är förutsättningar för ett framgångsrikt Trafikverk och en bra arbetsmiljö. I Trafikverket gäller nolltolerans mot diskriminering och trakasserier eller kränkande särbehandling.

Att skapa en inkluderande Trafikverkskultur bidrar till öppenhet, tolerans och respekt för olikheter samt delaktighet, vilket ökar kreativiteten och nytänkande.

Trafikverkets definition av mångfald och inkludering

Mångfald innebär olikheter som gör oss till unika individer som sammantaget skapar ett större "Vi" och ett framgångsrikt Trafikverk. För att fungera som en kompetent aktör arbetar vi för en öppen, inkluderande kultur där vi värdesätter varandras olikheter och samspelet skapar jämlikhet, gemenskap och innovation.