Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handläggare kvalitet

Inom Trafikverket finns olika sakområden, och chefer och projektledare inom dessa har behov av stöd för att verksamheten ska fungera. Här är du som handläggare kvalitet en viktig medarbetare för Trafikverket.

Som handläggare kvalitet kan du till exempel arbeta med tågförseningar. Alla tågförseningar rapporteras in i ett datasystem, och som kvalitetshandläggare följer du sedan upp dessa inrapporteringar. Det kan till exempel vara ett växelfel eller något problem med själva loket. Om ett tåg är försenat måste den instans som har orsakat det ursprungliga felet, som ledde till förseningen, betala en avgift. Ditt arbete som kvalitetshandläggare handlar då om att gå igenom alla förseningsrapporter och se till att de är korrekta så att rätt instans betalar avgiften. Ofta är det lätt att veta vem som har orsakat grundfelet men ibland måste handläggaren leka detektiv och reda ut vem som har orsakat vad.

För att lyckas som handläggare kvalitet bör du ha förmåga att kommunicera, förklara, påverka och motivera medarbetare och andra verksamhetsföreträdare samt intressenter.

Rekommenderad bakgrund: Högskoleutbildning inom sakområdet (eller motsvarande erfarenhet).

Erfarenhet: Erfarenhet av att förstå och praktiskt kunna tillämpa metoder och arbetsformer inom sakområdet.

Viktiga egenskaper: Förmåga att kommunicera, förklara, påverka och motivera medarbetare och andra verksamhetsföreträdare samt intressenter.