Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planprövare

Då Trafikverket bär ansvar över byggandet av vägar och järnvägar är det viktigt att planer som skapas för byggnation genomgår en bedömning så att arbetsplanerna följer de lagar och regler som finns. Det är detta du som planprövare ansvarar över.

Som planprövare bereder du beslut om byggande av väg och järnväg i enlighet med vad lagar och bestämmelser säger. Du som Planprövare kontrollerar även att alla involverade intressenter och berörda blir inblandade. Du arbetar med att grundligt studera och se över arbetsplanen och utifrån det göra en bedömning om hur arbetet ska fortskrida. Du bereder också Trafikverkets utlåtanden till regeringen i relation till planer för byggnation samt agerar i viss utsträckning som expertstöd. När du som planprövare sätter dig in i de planer som finns arbetar du med mycket och varierande material. Allt från ritningar och kartor till konsekvensbeskrivningar som berör miljö och teknik. Arbetet är omfattande och dina beslut och råd kommer sedan påverka många olika aktörer.

Som planprövare gäller det att du kan vara objektiv i prövandet av planer, innehar en god skriftlig uttrycksförmåga, förmåga att kunna fatta beslut samt en hög personlig integritet.

Rekommenderad bakgrund: Civilingenjörsutbildning 270hp (180hp) jur. kand. inom lantmäteri eller samhällsbyggnad. Alternativt annan akademisk utbildning som ses som lämplig.

Erfarenhet: Minst 5-10 års relevant yrkeserfarenhet som innefattar bred erfarenhet samt specialkunskap inom något av områdena miljö, juridik eller teknik.