Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samhällsplanerare Regionalt

Malin Dahlberg arbetar som regional samhällsplanerare i Karlskrona. Hon ansvarar för att samordna behov kopplat till den långsiktiga samhällsutvecklingen och transportsystemet.

− Som samhällsplanerare är jag en viktig aktör i samhällsutvecklingen, jag samordnar intressen och jobbar mot omvärlden, bland annat mot kommunerna och deras utveckling.

Till samhällsplanerarna kommer det in önskemål från både allmänheten, kommuner och näringsliv om hur de vill förändra infrastrukturen. Det kan vara att en kommun planerar för ett nytt bostadsområde som innebär ökad trafik och behov av åtgärder på Trafikverkets vägar. Malins uppgift är att samordna alla behov och intressen och att se till att lösningarna blir både hållbara och kostnadseffektiva.

− Vi försöker bland annat träffa kommuner och regionförbund i tidiga skeden och föra en dialog med dem så att vi får en samsyn om vad som behöver göras och varför, berättar Malin.

Med den framtida infrastrukturen för ögonen

På Trafikverket har samhällsplanerarna uppdraget att värna om, och utveckla transportsystemet så att det är funktionellt även i framtiden. Mycket arbete handlar därför om att bevaka myndighetens intressen så att det till exempel inte byggs fastigheter så nära väg eller järnväg att man försvårar för en utveckling i framtiden, exempelvis breddning av väg eller nya järnvägsspår.

Många projekt finansieras av flera intressenter tillsammans, både Trafikverket, kommun och näringsliv. Alla som har nytta av en åtgärd bidrar, vilket gör att önskemålen blir mer realistiska och att prioriteringarna blir bättre.

Malin gillar framför allt kontakterna med omvärlden i sitt arbete och att hon har en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen eftersom Trafikverket är en viktig aktör.

− Det bästa med mitt jobb är att jag får vara en del i den utvecklingen, känslan av att vi samspelar mot uppsatta mål är min drivkraft.

En sak som lockade Malin att börja arbeta på Trafikverket var möjligheten att arbeta med samhällsplanering på ett bredare plan och få delta i planeringen på en mer övergripande nivå.