Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikinspektör (Förarprövare)

Trafikverket Förarprov ansvarar för att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Som trafikinspektör bidrar du till trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet.

För att bli trafikinspektör (förarprövare) går du en ettårig aspirantutbildning som innehåller både teori och praktik. De praktiska delarna av utbildningen gör du på ett av våra förarprovskontor där du handleds av en erfaren förarprövare. Delar av utbildningen kan du behöva göra på annan ort än den du blir placerad på. Under utbildningen har du en tidsbegränsad anställning som trafikinspektörsaspirant och efter godkänd utbildning blir du fast anställd som förarprövare/trafikinspektör.

Kommande rekrytering

I februari 2022 startar rekryteringen av trafikinspektörsaspiranter för utbildningsstart i september 2022.

För att bli antagen som trafikinspektörsaspirant ska du enligt Transportstyrelsens föreskrift om förordnande att förrätta prov:

 • ha en gymnasieexamen
 • ska ha fyllt 23 år
 • haft körkort behörighet B under sammanlagt minst 3 år

Det krävs även att du har:

 • körkort med B-behörighet för manuellt växlad bil.
 • god trafik- och körvana inom vägtrafik.
 • yrkeserfarenhet som Trafikverket bedömer relevant, till exempel inom kundbemötande, pedagogik eller som yrkesförare.
 • kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • kunskaper i engelska i tal.


Det kan vara meriterande, beroende på vilken ort du söker till, att:

 • ha flera körkortsbehörigheter
 • tala fler språk än svenska och engelska

I din ansökan ska du bifoga dina betyg, lägst gymnasieexamen. Saknar du ditt betyg kan du kontakta den kommun där du gått gymnasiet för att få tillgång till betygen. Har du utländska betyg behöver du kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att validera betyget. Det behöver du göra i god tid innan det är dags att skicka in ansökan. Om din ansökan inte är fullständig går du inte vidare i rekryteringsprocessen.

Här kan du läsa hur du går tillväga:

Universitets- och Högskolerådets webbplats

Trafikverket söker medarbetare till Förarprov

Annonserna för trafikinspektörsaspiranter hittar du mellan den 17 februari - 7 mars på sidan Jobba på Förarprov

Så går rekryteringsprocessen till

 • Första urvalet sker med hjälp av de profilfrågor som du får svara på när du skickar in din ansökan. 
 • Om du går vidare kommer du få ett urvalstest skickat till dig under vecka 10.
 • Ditt resultat på urvalstestet vägs ihop med din bakgrund och erfarenhet, och avgör om du går vidare till nästa steg. Går du vidare blir du kallad till ett körtest under vecka 14-18.
 • När körtesterna är gjorda kommer aktuella kandidater kallas till intervju under veckorna 14-21.

Utöver grundkraven som du måste uppfylla kommer vi i det slutgiltiga urvalet att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för yrket.

Vi kommunicerar via mejl under hela rekryteringsprocessen, därför är det viktigt att du håller koll på din mejl (inklusive skräppost).

Grundutbildning till Trafikinspektör (Förarprövare)

För att bli trafikinspektör behöver du gå en ettårig utbildning i Trafikverkets regi. Även den som ska jobba som trafikinspektör hos Försvarsmakten, Gymnasieskolan eller Kommunal vuxenutbildning går samma utbildning. 

Under utbildningsåret har du en tidsbegränsad anställning som trafikinspektörsaspirant med en aspirantlön. I utbildningen varvas teori och praktik. Under utbildningsåret genomför du flera kunskapsprov och övar på praktiska delar. När utbildningen är klar och du är godkänd på alla prov och i de praktiska delarna erbjuds du en tillsvidareanställning som trafikinspektör hos Trafikverket.

En viktig förutsättning för att klara utbildningen är att du har möjlighet att avsätta en stor del av din fritid för självstudier.

I utbildningen varvas teori och praktik

Den teoretiska delen består av sju veckors utbildning på distans (i dagsläget Uppsala). En teorivecka innebär fyra dagar på konferensanläggning och en dag på hemmakontoret. Du kommer att jobba med lagtexter, författningar och föreskrifter gällande trafikregler, fordonskrav och regler om körkort. Du kommer även arbeta med bedömning och hantering av körprov samt kundbemötande. För att säkerställa din kunskapsnivå kommer du att få göra flera kunskapsprov under utbildningen.

Under den praktiska delen har du en erfaren trafikinspektör som din handledare. I början åker du med din handledare i baksätet och längre fram i utbildningen får du göra egna körprov med din handledare i baksätet. Under hela utbildningen är det handledaren som är ansvarig för beslut som tas på körproven.

Vilken utbildning krävs för att kunna söka?

 • Förordnande och behörighet att arbeta som Förarprövare styrs av Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:61 om förordnande att förrätta prov. Det innebär bland annat att det krävs en fullständig gymnasial utbildning (examen) för att kunna söka och bli antagen som aspirant. Som fullständig gymnasieutbildning räknas också kombinationer av utbildning som exempelvis gymnasiestudier + kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola som sammantaget utgör en examen.

Varför krävs fullständig gymnasieutbildning för att få söka?

 • Det ställs krav på utbildningsnivå utifrån bedömningen att det behövs för att på ett godtagbart sätt kunna tillgodogöra sig utbildning och fortbildning inom yrket. I det här fallet är det vår huvudman Transportstyrelsen som gjort bedömningen att fullständigt gymnasium krävs för att utbilda sig till och arbeta som förarprövare.

Hur går aspirantutbildningen till och hur blir man Trafikinspektör?

 • Som aspirant hos Förarprov genomför du en ettårig aspirantutbildning där du varvar teori och praktik i verksamheten. Du har under den ettåriga utbildningen en aspirantanställning och genomför utbildningen med lön från arbetsgivaren. Själva utbildningen kostar inget utan den står arbetsgivaren för. Utbildningen leder till yrkesbehörighet som Trafikinspektör. Om du genomför utbildningen med godkänt resultat erbjuds du anställning som Trafikinspektör.

Får man lön under utbildningen?

 • Ja, under utbildningen är du anställd som förarprövaraspirant och genomför utbildningen med lön från arbetsgivaren. Själva utbildningen kostar inget utan den står arbetsgivaren för. Om man genomför den ettåriga utbildningen med godkänt resultat erbjuds man sedan anställning som Trafikinspektör.

Hur ofta rekryterar ni trafikinspektörsaspiranter?

 • Antagning till aspirantutbildningen sker en gång per år genom en rekryteringsprocess.

Till vilka orter söker ni trafikinspektörsaspiranter?

 • Olika orter är aktuella från år till år utifrån vilket behov av nyanställning man har på respektive kontor.

 

Det här är Trafikverket Förarprov

Vår uppgift är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Vårt mål är trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet. På Förarprov möter vi ett stort antal kunder varje dag. Vi ser olikheter hos både medarbetare och kunder som en styrka och hos oss är utveckling en självklarhet. Förarprov är en enhet i Trafikverket och har cirka 700 medarbetare i hela landet fördelade på ett 30-tal orter. Bemötande och tydlig information är viktiga delar i ditt arbete för att våra kunder alltid ska få de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper.