Logga in
Logga in

Analys av den ekonomiska nyttan av trafikverksfinansierade FoI-projekt

För dig med intresse av geoteknik, forskning och ekonomi och som studerar vid ett naturvetenskapligt lärosäte och är på väg att göra ditt examensarbete våren 2023.

Vi bedriver forskning inom teknikområdet geoteknik som underlag för vår verksamhetsutveckling, regelverk, program och strategiska beslut samt inköp.

Syfte

Syftet med examensarbete är att bidra till analysarbetet av BiGs (Branschsamverkan i Grunden) utvärdering av den ekonomiska nyttan av trafikverksfinansierade FoI-projekt (forsknings- och innovationsprojekt). Med en ambition att bättre kunna utvärdera olika FoI-satsningar och hur de bidragit till den kontinuerliga och succesiva utvecklingen av BiG.

Bakgrund

BiGs långsiktiga målsättning är att sänka kostnader för byggande och underhåll av transportsystemets infrastruktur genom ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet geoteknik. År 2021 utvärderade BiG sin verksamhet, begreppet analys av ekonomisk nytta utgör bakgrund till detta examensarbete.

Utmaningen ligger i ett begrepp som används utan närmare definition, men som också är kopplat till brister gällande mätning av geotekniska effektmål med bäring på nyvunnen geoteknisk kunskap.

Förväntat resultat

Examensarbete förväntas ge vägledande underlag till BiG och utgöra underlag och stöd att nå Trafikverkets uppsatta FoI-strategiska mål. Examensarbetet förväntas leverera, förutom obligatorisk skriftlig examensrapport och muntlig redovisning även en anpassad delredovisning till BiGs styrelse.

Examensarbetes resultat förväntas sammantaget både komplettera och kunna ge synergieffekter beträffande utvärdering av FoI-nytta kopplat till även andra teknik- samt branschområden.

Metod

Examensarbete inleds med en klassisk litteraturstudie; dvs. kartläggning av definition, mening och syfte med begreppet ekonomisk nytta av forskningsprojekt samt koppling till mätning av effektmål med bäring på nyvunnen kunskap. Samt via intervju eller enkät av utvalda programledare, koordinatorer och inköp- och logistik. Pilot-moment: översiktligt analysera geotekniska effektmål med bäring på ny geoteknisk kunskap från TRV finansierade forskningsprojekt. Resultat avses att fortlöpande kommuniceras med upprättad referensgrupp.

Ansökan

Skicka din ansökan, med CV och motivationsbrev, via e-post till Kenneth Viking.
E-postadress för ansökningar.

Sök gärna så snart som möjligt då ansökan kan komma att stängas tidigare om vi hittar en lämplig kandidat. Arbetet genomförs under överenskommen tidsperiod (vår- alternativt höstterminen 2023).

Övrigt

Arbetet utförs på den ort där lärosätet är placerat och skrivs på svenska.

Kontakt

Kenneth Viking

Telefon: +46 10-123 86 33