Logga in
Logga in

Är du vår nyckel till framgång?

Bli vår brygga mellan järnvägsbranchen och Trafikverket för framtidens nyckelhantering genom att ta fram en rekommendation för svenska operatörer vid införandet av online nyckelhantering.

Syfte

Som infrastrukturförvaltare ämnar Trafikverket att implementera systemet för en online nyckelhantering. Järnvägen som system behöver alla parter med på tåget för att det ska fungera. Vi behöver din hjälp att överbrygga samarbetet mellan Trafikverket och järnvägsoperatörerna och denna gång med operatörerna i fokus.

Syftet med examensarbetet är att sammanställa en rekommendation för operatörerna som verkar i Sverige avseende vägval i implementeringen av online nyckelhantering.

Bakgrund

Inom den digitaliserade järnvägen är en säker nyckelhantering ett måste. Genom användandet av kryptering kan mottagaren av informationen verifiera att informationen kommer från rätt avsändare och att den är oförändrad. För att hantera utbytet av nycklar mellan mark- och ombordutrustning och möjliggöra interoperabel järnvägstrafik i Europa finns så kallade Key Management Centre (KMC) som ansvarar för nyckelhanteringen inom och mot andra domäner.

Nyckelhanteringen omfattar generering, lagring, distribution och borttagning av nycklar. Alla mark- och ombordutrustningar måste ingå en sådan domän och vara anslutna till en KMC för sin kryptonyckelhantering. 

Kryptonycklar distribueras från KMC till mark- och ombordutrustning. Notera att Trafikverket endast genererar kryptonycklar till sina egna fordon. Till externa fordon genereras kryptonycklarna via extern KMC.

Idag används offline nyckelhantering, men i Sverige är vi på väg att implementera online nyckelhantering inom de kommande åren. Detta är en förutsättning i takt med att järnvägen digitaliseras och vi behöver din hjälp att få med operatörerna på tåget.

Arbetets innehåll

 • Utreda hur frågan om online nyckelhantering har hanterats av andra infrastrukturförvaltare i Europa/omkringliggande länder
 • Identifiering av krav för KMC ur ett operatörsperspektiv (subsets, gränssnitt, funktioner)
 • Arkitekturellt övergripande lösningsförslag (subsystemets del i helhet)
 • Identifiering av vägval inkluderat för och nackdelar följt av en rekommendation (utveckla själva, upphandla x, upphandla y..)

Output: Generell rekommendation för operatörerna som verkar i Sverige sett till vägval avseende implementering KMC-online.

Kvalifikationer

 • Håller på att avsluta din civilingenjörsutbildning gärna med fokus på IT
 • Har mycket goda kunskaper i tal och skrift (svenska).

Övrigt

 • Genomförandeperiod: Vårterminen 2024
 • Omfattning: 30 högskolepoäng
 • Ort: Arbete genomförs på den ort där ditt lärosäte är placerat.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver din utbildning och kompetens
 • Ditt CV
 • Intyg som visar vilka kurser du läst

Ta kontakt enligt nedan så får du mejladress till handledaren för att skicka din ansökan.

Kontakt

Anna Jernlund

Telefon: +46 10-123 35 39


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna Jernlund
Kommunikatör
Cecilia Lind