Logga in
Logga in

Bebyggelse nära järnväg – Omvärldsbevakning och riskanalys

Vill du studera risker relaterat till bebyggelse nära järnväg genom omvärldsbevakning, riskanalys och studier kring inverkan av riskreducerande åtgärder? Fortsätt läsa!

Syfte

Studera risker relaterade till bebyggelse nära järnväg genom omvärldsbevakning, riskanalys och studier kring inverkan av riskreducerande åtgärder. 

Bakgrund

När tåg färdas på spår i nära anslutning till bebyggelse uppstår säkerhetsrisker som behöver beaktas. I Trafikverkets regelverk ställs i dag krav gällande avstånd mellan väg och järnväg, men det finns inga liknande specifika krav kring avstånd mellan järnväg och bebyggelse. För att etablera sådana krav krävs förståelse för hur risker påverkas av olika faktorer som tågets hastighet, spårgeometri, avstånd till bebyggelse och val av skyddsåtgärd. I dagsläget finns en uppsjö av olika skyddsåtgärder som innefattar stängsel, vägräcke, skyddsmur, dike, skyddsvall och skyddsräler. Det är inte fullt klarlagt hur effektiva de olika skyddsåtgärderna är under olika förutsättningar.

Arbetets innehåll

Arbetet kommer att inledas med en omvärldsanalys och litteraturstudie för att studera hur olika länder angriper risker relaterat till bebyggelse nära järnväg. Vidare ingår arbete med att göra riskanalysberäkningar för att studera hur risknivåer varierar beroende av diverse olika faktorer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • är driven och vill utveckla Trafikverkets regelverk
  • har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete/angreppsätt i frågor, kan göra analyser av dina resultat och kan se påverkan av dessa ur ett helhetsperspektiv
  • håller på att avsluta en högskoleutbildning inom riskanalys, maskinteknik, energiteknik eller annan för examensarbetet relevant utbildning
  • har mycket goda kunskaper i tal och skrift (svenska).

Övrig information

  • Genomförandeperiod: hösten 2023 eller senare enligt överenskommelse.
  • Omfattning: 30 hp.
  • Ort: arbetet genomförs på den ort där studentens lärosäte är placerat.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla

  • ett personligt brev där du presenterar dig själv samt beskriver din utbildning och kompetens
  • cv
  • intyg som visar vilka kurser du läst.

Ta kontakt enligt nedan så får du mejladress till handledaren för att skicka in din ansökan.

Kontakt

Emil Aggestam

Telefon: +46 10-123 75 13

Maria Nilsson

Telefon: +46 10-125 41 02