Logga in
Logga in

Certifikatlös kryptografi för V2X och ITS-baserad dataöverföring

Vill du vara med och undersöka protokoll för säker dataöverföring som bygger på certifikatlös kryptografi, utifrån ett ITS och V2X-perspektiv? Då kanske detta examensarbete kan passa dig.

Syfte

Undersöka protokoll för säker dataöverföring som bygger på certifikatlös kryptografi, utifrån ett ITS och V2X-perspektiv. Viss möjlighet till samarbete med fordonsindustrin kommer att finnas tillgängligt, samt tillgång till Trafikverkets egna labb-miljö i Linköping.

Ort

Göteborg, Linköping, Ortsoberoende

Bakgrund

För att säkerställa en rimlig nivå av säkerhet och autentisiering inom modern Vechicle-to-Anything (V2X) kommunikation och Intelligent Transportation Systems (ITS), anväds idag traditionella PKI-lösningar. PKI har många fördelar, men ur ett skalbarhetsperspektiv kan det också komplicera infrastrukturen då en uppskalad och distribuerad nyckelhantering krävs. Inom akademisk kryptografi har man under de senaste deceniet forskat på s.k certifikatlösa protokoll som inte lider av samma nyckelhanteringskomplexitet. Mycket teori finns att tillgå men ingen tydlig konsensusbaserad riktning mot hur det i praktiken kan (eller bör) användas, varför vi nu vill undersöka området på djupet. Arbetet kan antingen vara fokuserat på teori- och kryptografiperspektiven, alternativt på ett samlat affärs-, standardiserings- och hållbarhetsperspektiv.

Arbetets innehåll

Inledande litteraturstudier och analys av befintliga kryptografiska protokoll, programmering av ett proof of concept (företrädelsevis i Trafikverket Labs och/eller i samverkan med Volvo Autonomous Solutions) och en avslutande rapport med resultat och insikter.

Metod

Litteraturstudier, implementation, säkerhetsanalys (teoretisk och/eller praktisk) och/eller GAP-analys.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 19 december 2022.

 

Kontakt

Hannes Salin

Telefon: +46 10-123 67 47