Logga in
Logga in

Examensarbete inom belysning

Kanske kan något av detta vara intressant för dig: belysningskrav för ”Supercykelväg”, utvärdering av behovsstyrd belysning med lokalt producerad energi eller äldres synbehov i trafiken jämfört med dagens belysningskrav.

Vill du vara med och utveckla vårt arbete kring belysning för framtidens behov och möjligheter? Då kan ett examensarbete hos oss inom belysning på enheten elkraft vara intressant för dig! Vi underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Resultatet av examensarbetet bidrar till framtidens infrastruktur.

Bakgrund

Trafikverket arbetar med elkraft inom ett flertal områden. Mest känt är kanske att vi har ett avancerat kraftsystem för att försörja elektriska tåg, men vår kompetens spänner över så många fler områden, så också belysning.

Belysningen vid statliga vägar och järnvägar ska bidra till trafiksäkerhet och trygghet, finnas där den gör mest nytta, och vara både kostnads- och energieffektiv.

Om examensarbetet

Det här är en möjlighet för dig som har ett intresse för belysning, att tillsammans med våra tekniska specialister, fördjupa dig inom området och se vad hur vi kan utveckla området för kommande behov samt hur vi på bästa sätt kan ta om hand den snabba teknikutveckling som nu sker.

Arbetet utförs individuellt eller i par om två studenter. Studenterna själva driver arbetet framåt och har löpande avstämningar med personal från Trafikverket samt högskolan eller universitetet.

Examensarbetet planeras och utformats tillsammans mellan Trafikverket och lärosätet utifrån behov, kunskap och intresseområde. Det är också viktigt att säkerställa att kravet kring arbetets formella utformning uppfylls. Ofta inleds arbetet med en litteraturstudie med tillhörande inläsningsfas innan själva uppgiften eller forskningsområdet angrips. Resultatet redovisas i en rapport samt tillhörande presentation.

Just nu söker vi studenter som vill fördjupa sig inom något av följande områden:

Belysningskrav för ”Supercykelväg”

Arbetet syftar till att utreda vad som menas med en supercykelväg och vad det innebär för belysningskriterier. Initialt görs en genomförs en genomgång av internationell forskning och publikationer på området som sedan jämförs med nuvarande kriterier och vad det innebär för cyklister i nuvarande system.
Målet är att arbeta fram och föreslå nya kriterier och begränsningar för publikation i Trafikverkets regelverk.

Utvärdering av behovsstyrd belysning med lokalt producerad energi

I arbetet genomförs en inventering och utvärdering av de system som idag finns på den svenska marknaden eller redan är monterad i anläggningar. Därefter genomförs en analys i syfte att utifrån svenska förhållanden se vilka begränsningar som finns och om något system klarar att säkert tillhandahålla belysning året om. Ett möjligt exempel som analysen utgår ifrån kan vara att se vilka krav som ställs för belysning av statliga bryggor i Stockholms skärgård.

Äldres synbehov i trafiken jämfört med dagens belysningskrav

Arbetet syftar till att stärka kunskapen kring synsinnets åldrande och hur det kopplar till kraven på belysning. Initialt genomförs en genomgång av medicinsk litteratur i ämnet som i nästa skede analyseras för att se vad det innebär för våra belysningskrav, vilka egenskaper som är viktiga för äldre förare etc.

Kvalifikationer

Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete/angreppssätt i frågor och driver dessa processer vidare. Du har förmågan att göra analyser av dina resultat och kan se vilken påverkan dessa har ur ett helhetsperspektiv.

Du har lätt för att samarbeta, du är nyfiken och har viljan att driva arbetet framåt. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

 Vi söker dig som:

 • är driven och vill utveckla Trafikverkets belysningssystem och kraven kring dessa.
 • håller på att avsluta en högskoleutbildning inom belysningsteknik, ljusdesign eller annan för examensarbetet relevant utbildning. 
 • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Övrig information

Vi ser gärna att examensarbetet genomförs tillsammans i par om två studenter.

Koncernspråk inom Trafikverket är svenska och alla våra styrande dokument och de flesta rapporter är skrivna på svenska. Examensuppsatsen kan skrivas på engelska.

Ansökan

Vi tar emot nu emot ansökningar inför vårterminen 2024 och önskar din ansökan senast 2023-11-30.

Skicka in din ansökan till oss via e-post till elkraft@trafikverket.se och märk din ansökan ”Ansökan examensarbete belysningsteknik”.

Din ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med:
  • En presentation av dig själv.
  • En beskrivning av din utbildning och kompetenser.
  • En önskan om vilket eller vilka föreslagna områden du vill genomföra arbetet.
 • CV inklusive utdrag över relevanta kurser för examensarbetet.
 • Information om på vilken ort du önskar genomföra examensarbetet, arbetets omfattning (15/30 hp), samt när i tid du önskar genomföra det.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Johan Höglund
Kommunikatör
Cecilia Lind