Logga in
Logga in

Framgångsfaktorer för data-driven systemutveckling och förvaltning

Vill du göra en studie om framgångsfaktorer för data-driven systemutveckling och förvaltning? Då kanske detta examensarbete kan passa dig.

Syfte

Studien syftar till en ökad förståelse för vilka faktorer som kan ligga till grund för en effektivare och kvalitétshöjande systemutvecklingslivcykel och systemförvaltning på Trafikverket, i termer av vilka mätvärden och data som behövs.

Ort

Ortsoberoende.

Bakgrund

Ett data-drivet förhållningssätt när det gäller systemutvecklingslivscykeln och systemförvaltning är ett led i att få bort traditionella rapporteringsförfaranden och samtidigt kunna agera proaktivt. Mätvärden på såväl kvalité och levererat värde behövs.

Arbetets innehåll

Studenten förväntas göra en övergripande litteraturstudie i området samt en djupstudie i Trafikverkets behov, därutöver föreslå ett ramverk av mätning och uppföljning anpassat till Trafikverkets IT-leveranser.

Metod

Litteraturstudier, djupstudie/kvalitativ analys, ramverksförfattande.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 19 december 2022.

Kontakt

Hannes Salin

Telefon: +46 10-123 67 47